การพัฒนาระบบเตาเผาถ่านชีวมวลควบคุมระบบด้วยอินเทอร์เน็ตออฟติงส์

Authors

  • ปฐมพงษ์ หอมศรี นักศึกษาปริญญาโท, สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
  • กมลวรรณ จิตจักร อาจารย์, สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
  • จิรวัฒน์ สิตรานนท์ อาจารย์, สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

Keywords:

Biomass charcoal kiln, Internet of things, Biomass charcoal

Abstract

This study was aimed to develop a highly thermal effective biomass charcoal kiln controlled by the Internet of things (IoT). The kiln was designed from a 400-liter horizontal stainless steel tank. The internal wall was attached with 3 metal fins to circulate the heat inside the kiln, and insulation was installed to reduce the heat loss. The wood vinegar tube was connected to an air pollution disposal system, a wet scrubber tower with two ½ horsepower electric sprayers, and a one-horsepower air blower was installed to dispose non-condensable exhaust gas. The activated charcoal filters were used to reduce air pollutants from the kiln. The parameters of the kiln was controlled by smartphone via the Internet connection installed in the kiln. All air entrances of the system were closed once the temperature reached the certain set points. The Eucalyptus firewood with a diameter of 4-6 centimeters and length of  60 centimeters were used to test the system, where the initial moisture content was at 13.20 %wet basis. It was found that the production process took 480 minutes, and the output biomass charcoal was 39.48% of the initial firewood weight. The energy conversion efficiency was 40.39%. A smartphone application was able to remotely control and track the system parameters during the experiment.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Department of Alternative Energy Development and Efficiency. Renewable and alternative energy development plan 2018-2037 (AEDP2018). Bangkok: Department of Alternative Energy Development and Efficiency; 2017. (In Thai)

Homraruen W, Phoochinda W. Utilization of durian shell and mangosteen shell as fuel briquette and fertilizer: a case study of Kaeng Hang Maeo district, Chanthaburi province. Ph.D. in Social Sciences Journal 2019;9(2):452-66. (In Thai)

Rattanathavorn T, Jittiwasurat P. The process of producing biomass charcoal from agricultural residence using local rubber planters’ method: A case study of Taveepol Agricultural Group in Namom, Songkhla. Journal of Agricultural Research & Extension 2018;35(2):44-54. (In Thai)

Department of Alternative Energy Development and Efficiency. A manual for the production and use of a 200 liter drum kiln. Bangkok: Department of Alternative Energy Development and Efficiency; np. (In Thai)

Sinsa-ad A. Development of activated charcoal from a coconut shell kiln. Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal 2017;10(2):95-108. (In Thai)

Ruangsan K, Heman A, Tasaroj H, Reungrit S, Kraisoda P, Heman W, et al. Development of wood charcoal for cooking retort with community product standards. Kalasin University Journal of Science Technology and Innovation 2022;1(1):1-10. (In Thai)

Rathasilpokin N. A comparative study on the efficiency of a 200 liter charcoal oven between horizontal and vertical designs. Phichit: Phichit Provincial Energy Office; 2011. (In Thai)

Ruchuwararak P, Tathong P. Charcoal burning, the traditional way of local community to alternative energy technology. Academic Journal of Humanities and Social Sciences Buriram Rajabhat University 2014;6(2):52-71. (In Thai)

Intamas P, Ruayruay W, Wongklang W, Prommuang K, Boonraksa P. Development of incinerator sets for COVID-19 infected waste using Intelligent Control (IoT). Institute of Vocational Education Southern Region 1 Journal 2022; 7(1):108-17. (In Thai)

Maruyama K, Kidrangsan T, Jansuya P. The design and build husk furnance heat automatic shut-off. Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL) Engineering Journal 2016;1(2):22-8. (In Thai)

Sangsuk S, Buathong C, Suebsiri S. High-energy conversion efficiency of drum kiln with heat distribution pipe for charcoal and biochar production. Energy for Sustainable Development 2020;59:1-7.

Rakkangan P, Sakulpongmalee K, Intanin J, Moonsri P. Development of thermal efficiency of 200 liters Charcoal Kiln by using insulate enveloped. In the 7th Thailand Renewable Energy for Communities Conference; 2014 Nov 12-14; Nakhon Pathom, Thailand. Nakhon Pathom: Rajamangala University of Technology Rattanakosin; 2014. p. 266-71. (In Thai)

Thapsamut T, Chaopisit I, Timyamprasert A, Sritanu S, Somkeattikul K, Siripaiboon C, et al. Design and fabrication of biomass and municipal solid waste carbonizer. Thai Society of Agricultural Engineering Journal 2021;27(1):25-31. (In Thai)

Somsong P, Khanuengnit S, Bundasak S. Smart farm and poultry that automatic working with sensor and can control with smartphone. Rattanakosin Journal of Science and Technology 2020;2(3):167-75. (In Thai)

Sukkri S, Seh S, Mak-on S. Trash management web application. Journal of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University 2021;2(2):50-7. (In Thai)

Wongsawiang O, Unpiphat M, Chareannate C, Chaichana E. Pyrolysis of agricultural residues in the local area of Nakhon Pathom Province. Journal of Thai Interdisciplinary Research 2016;11(3):46-53.

Sangsuk S, Suebsiri S, Puakhom P. The metal kiln with heat distribution pipes for high quality charcoal and wood vinegar production. Energy for Sustainable Development 2018;47:149-57.

Phimpabutra N, Chaiya A, Chawkla S. Effect of wood type on combustion temperature characteristics and properties of charcoal prepared by high temperature pyrolysis process. Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Journal 2020; 12(16):50-60. (In Thai)

Cavalcanti E, Carvalho M, Azevado J. Exergoenvironmental results of a eucalyptus biomass-fired power plant. Energy 2019;189:116188.

Downloads

Published

2023-08-28

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)