พฤติกรรมการรับกำลังของชิ้นส่วนคานหน้าตัดประกอบรูปตัวที

Authors

  • นันทชัย ชูศิลป์ อาจารย์, สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
  • พงศ์ศักดิ์ ศุขมณี อาจารย์, สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
  • ถาวร เกื้อสกูล อาจารย์, สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

Keywords:

component parts, beams – floors, rubber wood, reinforced concrete and moment resistance

Abstract

The objective of this research was to examine the strength characteristics of prefabricated beam-floor components constructed using composite materials that combine wood and reinforced concrete. Furthermore, the aim was to enhance these components to make them more suitable for construction purposes. There are four styles of T-beam composite materials combining wood and reinforced concrete: Style 1 is the reinforced concrete T-beam(TB-RC), Style 2 is the T-beam composite material (TB-C-N) with wood and reinforced concrete connected using nail, Style 3 is the T-beam composite material (TB-C-GN) with wood and reinforced concrete connected using nail grooving, and Style 4 is the T-beam composite material (TB-C-GR) with wood and reinforced concrete connected at the ring grooving joint. The laboratory conducted a test on T-beams to assess their bending behavior using 4-point test. The objective was to compare the results with reinforced concrete T-beams (TB-RC). The findings indicated that the moment-resistance efficiency, when compared to TB-RC, was 6.20, 31.79, and 42.47 at the L/240 bending distance (10 mm), and 28.87, 51.76, and 86.76 at the L/120 bending distance (20 mm) for TB-C-N beams, TB-C-GN, and TB-C-GR, respectively. The moment-resistance efficiencies were roughly similar between TB-C-GN and TB-C-GR but significantly higher than TB-C-N. Additionally, it was observed that the strain values across the entire depth of the beam cross-section remained linear both before and after loading at various locations.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Krungsri Research. Industry Outlook 2021-2023: Construction Contractor [Internet]. 2021 Feb 08 [cited 2021 Dec 16]. Available from: https://www.krungsri.com/th/ research/industry/industry-outlook/construction-construction-materials/construction-contractors/io/io-construction-contractor-21 (In Thai)

Ravenscroft T. World's tallest timber tower proposed for Tokyo. Dezeen [Internet]. 2018 Feb 19 [cited 2021 Dec 18]. Available from: https://www.dezeen.com/2018/02/19/sumitomo-forestry-w350-worlds-tallest-wooden-skyscraper-conceptual-architecture-tokyo-japan/

Yeoh DEC, Fragiacomo M, Buchanan A, Crews K, Haskell J, Deam B. Development of semi-prefabricated timber-concrete composite floors in Australasia. 10 th World Conference on Timber Engineering; 2008 June 2-5; Miyazaki, Japan.

Tannert T, Ebadi MM, Gerber A. Serviceability performance of timber concrete composite floors. Proceedings of the 2019 Modular and Offsite Construction (MOC) Summit; 2019 May 21-24; Alberta, Canada. Alberta, Canada: University of Alberta Library; 2019. p. 206-12.

Manojlovic D, Kocetov T. Parametric study of design parameters in timber concrete composite beams. Macedonian Association of Structural Engineers (MASE) 2019:911-20.

Lyu Z, Chuquitaype CM, Ruiz Teran AM. Design of timber concrete composite (TCC) bridges with under deck stay cables. Engineering Structures 2019; 189:589-604.

Yuan Sh, He GJ, Yi J. Analysis of mechanical properties and a design method of reinforced timber concrete composite beams. Mechanics of Composite Materials 2019; 55(5):687-98.

COST Action FP1402 / WG. Design of timber-concrete composite structures. European Cooperation in Science and Technology (COST). 2018.

Department of Public Works and Town & Country Planning. Material testing standard in concrete. DPT 1201-50 – DPT 1212-50. Ministry of Interior. Thailand; 2007. (In Thai)

Department of Public Works and Town & Country Planning. Standard for inspection of reinforced concrete structures by nondestructive testing methods. DPT 1501-51 – DPT 1507-51. Ministry of Interior. Thailand; 2008. (In Thai)

Department of Public Works and Town & Country Planning. Wood testing standard. DPT 1221-51 – DPT 1227-51. Ministry of Interior. Thailand; 2008. (In Thai)

The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage (EIT). Specification on Standard of Material for Timber Building. EIT 1002-16. Thailand; 1973. (In Thai)

Santos P, Martins C, Skinner J, Harris R, Dias A, Godinho L. Model frequencies of a reinforced timber concrete composite floor: testing and model. Journal of Structural Engineering 2015;141(11):04015029. doi:10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001275.

Downloads

Published

2023-08-28

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)