การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต กรณีศึกษา ขวดน้ำปลารีไซเคิล

Authors

  • พรทิพย์ เหลียวตระกูล อาจารย์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 1061
  • ชัชนันท์ อินเอี่ยม อาจารย์, สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 1061

Keywords:

Development of the Production Process, Productivity, Recycled Fish Sauce Bottles

Abstract

The objective of this research was to increase productivity in the production process, through a case study of recycled fish sauce bottles. The scope of this research contained raw material grouping, cleaning, and packaging for customers. The research methodology consisted of: (1) a Basic study of any information for working, (2) Fundamental data analysis and a way to problem-solving and work improvement, (3) an Experimental of the proposed guidelines, (4) an Analysis of operating results before and after improvement, (5) Conclusions. In this research, the emphasis is on improving machines and designing new working methods. This study found that the total productivity, labor productivity, material productivity, and energy productivity increased by 36%, 58.5%, 0.38%, and 8.50%, respectively. The research techniques obtained from this research can be applied to other industrial plants to improve overall production.

References

The Industrial Finance Corporation of Thailand (IFCT) Annual Report 2020. The Market Competition of the Glass Manufacturing Industry in Thailand. Bangkok; 2020. (In Thai)

Yodphichit N. The application of work study techniques to increase productivity: a case study, Ruam Karnchang Co., Ltd. The 53rd Academic conference, Faculty of Engineering for the Engineering Innovations for Sustainable Resource Management, Khon Kaen University; 2017. (In Thai)

Chanthamat B. A developing work with quality management systems and increasing productivity. Bangkok: Technology Promotion Association (Thai - Japanese); 2018. (In Thai)

Yampuang P. Engineering Economics. rev. ed. Bangkok: SE-ED Books; 2019. (In Thai)

Ruangpraphan C. The basic statistics with examples of analysis with MINITAB SPSS/PC and SAS. Bangkok: Klungnana Vitthaya Press; 2015. (In Thai)

Chutima P. Engineering experiment design. Bangkok: Chulalongkorn University; 2016. (In Thai)

Jaranoon S. Increasing productivity in plastic recycle production [thesis]. Pathum Thani: Thammasat University; 2017. (In Thai)

Raremee M, Saesang T. The Optimization of the production process by lean technique, a case study of the brick and block manufacturing process. The 3rd National Academic Conference of Rajamangala University of Technology Rattanakosin: The Integrating knowledge for a sustainable society. Hua Hin, Thailand: Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus; 2018 (In Thai)

Iniam C, Liewtrakul P. A development of Information System for Online Electric Conduit Marketing. Journal of Engineering and Industrial Technology Bansomdej 2021;2(1): 26-42. (In Thai)

Downloads

Published

2023-08-28

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)