การศึกษาประสิทธิภาพเนินชะลอความเร็วพื้นที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

Authors

  • สุวิมล เจียรธราวานิช รองคณบดี, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • ธรรมมา เจียรธราวานิช อาจารย์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Keywords:

Speed Hump, Traffic Calming, Safety

Abstract

This study focuses on assessing the effectiveness of speed bumps in the Bang Sao Thong district, Samut Prakan province. The primary objective is to examine the impact of speed bumps on vehicle speeds with the aim of reducing accidents and associated losses significantly. However, speed bumps are considered road obstacles, and this study emphasizes their importance while comparing vehicle speeds before and after encountering speed bumps of various designs. The categorization is based on the width of the speed bump. The research findings indicate that speed bumps with a width not exceeding 0.90 meters result in an average speed reduction of 39.93%, while those with a width greater than 0.90 meters lead to an average speed reduction of 48.71%. The study concludes that speed bumps wider than 0.90 meters significantly affect the effectiveness of speed reduction for vehicles passing over them independently on the specific road segment. It recommends continuous maintenance and improvements to ensure optimal functionality. Statistical analysis shows a significant difference in vehicle speeds before and during interaction with speed bumps, particularly with widths below and above 0.90 meters, rejecting the null hypothesis at a 0.05 significance level. In summary, the study suggests that adjustments and enhancements to speed bump designs can contribute to more effective speed control, ultimately enhancing road safety.

References

Harris T. How radar detectors work. [Internet]. 2021 [cited 2022 Dec 10]. Available from: https://auto.howstuffworks.com/radar-detector.htm#pt1.

Ewing R. Traffic calming state of the practice. Washington, D.C.: Institute of Transportation Engineers, Federal Highway Administration; 1999.

Witchayangkoon B, Namee S, Temrangsee W, Intharatat S. Traffic calming at crossroads using speed bumps/speed humps a case study in Thammasat university, Rangsit campus, Thailand. Science and Technology Journal 19;1:60-71. (In Thai)

Puangprakhon P, Piengta A, Thamma A, Duangpantree S. Investigating of the behavior and speed of vehicles across speed humps and bumps. The 26th National Convention on Civil Engineering: 2021 Jun 23-25: Online Conference. (In Thai)

Pracharoen T, Sateinnam T, Sateinnam W. The study of passenger car speed when passing the speed bump and speed hump. 5th ATRANS Symposium Student Chapter Session; 2012 Aug 24-25; Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand. p. 171-7. (In Thai)

Jairtalawanich T. Speed control on the highway with speed hump. UTK Research Journal 2016;10(2):136-43. (In Thai)

Department of Public Works and Town & Country Planning. 2301-56 Construction standards of slow speed hump. Bangkok: Office of Building Control and Inspection, Department of Public Works and Town & Country Planning; 2013. (In Thai)

Yamprakhon T, Buransuk P. A physical study of the speed hump and the slowing behavior of car users in Buriram Rajabhat university [bachelor of construction technology]. Buriram: Buriram Rajabhat University; 2019. (In Thai)

Downloads

Published

2023-12-27

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)