การศึกษาคุณภาพของถ้วยใบตอง

Authors

  • กฤษฎา อ้นอ้าย อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เลขที่ 156 ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • สรวิศ สอนสารี อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เลขที่ 156 ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

Keywords:

Banana leaf cup, Physical characteristics, Phase change material

Abstract

The aim of this research is the study of physical characteristics of Tani banana leaf cup deforming with PCM does contribute heat to the upper mold and lower mold. Cup’s diameter was 11 cm and deep 6 cm. Three heaters each 300 W were heated paraffin which distributed to the mold. The controlling handle forced banana leaf to deform. Results of the experiment to increase the compression time to heat up, the container to be shaped closer to mold, but may not be perfect. Increasing the number of layers of banana leaves by using perpendicular fibers horizontally in each layer increases the durability of the container. Although it may not be suitable for commercial use as the cost increases and the appearance of the container is too thick may not be suitable for use. The increasing the molding temperature It will help forming banana leaves easier, does not Does not cause torn banana leaves both inside and outside and no dehydration occurs during the water filling test which is the main factor that helps the container to be durable and stable. From analyzing the economic value, it was found that the hot extrusion of the banana leaf container at 115 °C, the number of banana leaves in 3 layers and the compression time of 2 minutes, they are minimum payback period is 11 months. In the future, the use of hydraulic systems will be improved instead of levers to achieve stable compression and study the proportion of glue that is suitable for the container.

References

Darkwah WK, Odum B, Addae M, Koomson AD, Kwakye BD, Ewurabena AOM, et al. Greenhouse effect: greenhouse gases and their impact on global warming. Journal of Scientific Research & Reports 2017;17(6):1-9.

Markphan W, O-Thong S. Greenhouse gas emissions from municipal solid waste management case study: Nakhon Si Thammarat Municipality Landfill. Thai Science and Technology Journal 2020;28(11):2064-73. (In Thai)

Hirathanapinyo A. Climate change and the role of greenhouse gas reduction in Thailand's power generation. Environmental Journal 2020;23(1):1-8.

Pollution control department. Waste and hazardous substances management division. Bangkok: Ministry of Natural Resources and Environment; 2021. (In Thai)

Khiaorakeaw S. Attitude of consumers towards food packaging from bagasse in Mueang Chiang Mai district. [thesis]. Chiang Mai, Thailand: Chiang Mai university; 2011. (In Thai)

Maritnus M, Dfausal GP, Sulistiyanti SR, Muhammad MA, Telaumbanua M. Tebakak leaves plates as an Eco-friendly disposable plate: cultural roots, technology and people transformations. Advances in Social Science, Education and Humanities Research 2021;606:302-7.

Liwthaisong M. Production of biodegradable food packaging from banana sheath. [thesis]. Nakhon Ratchasima, Thailand; Suranaree university of technology; 2013. (In Thai)

Denthet S, Isarankura Na Ayutthaya S. An analysis of the efficiency of development package food from the rice straw for enhances economical cost. The Journal of Applied Science 2014;13(1):14-29. (In Thai)

Tengrang S. Packaging technology research and development project. Bangkok: Department of Agriculture; 2015. (In Thai)

Sutthiyapiwat S, Phayoonpun T. Design and development of food packaging form betel husk to add value for strong community and economic foundation. Princess of Naradhiwas University Journal 2019;12(1):120-31. (In Thai)

Mohanty DP, Udupa A, Chandra AAR, Viswanathan K, Mann JB, Trumble PK, et al. Mechanical behavior and high formability of palm leaf materials. Advance Energy and Sustainability Research 2021;2: 1-12.

Wongpoo K, Jewpanya P. The design and development of lotus leaves forming machine. RMUTL Engineering Journal 2021;6(1):19-27. (In Thai)

Muang-lam N, Petchto P, Chouphiphit P, Khunthong P. The study physical characteristics of natural conainer. Industrial Technology and Engineering Pibulsongkram Rajabhat University Journal 2021;3(1):1-9. (In Thai)

Laistrooglai A, Mosikarat P, Wigran M. Packaging design with natural materials: A study for conservation. Nakhon Pathom: Silpakorn University; 2000.

Pratama RL, Junianto. Banana leaves as a natural food packaging: A review. Global Scientific Journal 2021;9(12):625-28.

Sornsueb M. Effect of temperature and pressure on mechanical properties of banana leaf forming. [thesis]. Chiang Mai, Thailand: Chiang Mai university; 2008. (In Thai)

Imeh EE, Akaninyene DA, Sunday EE, Isaiah GP, Aniefiok EU. Investigation of thermal properties of Plantain (Musa paradisiaca) and Mfang Aya (Thaumatococcus daniellii) as thermal radiation insulator. Journal of Natural Sciences Research 2016;6(15):33-7.

Downloads

Published

2022-08-31

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)