การวิเคราะห์ผลกระทบจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาพร้อมระบบแบตเตอรี่ในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์

Authors

  • บุญเลิศ สื่อเฉย อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
  • สมศักดิ์ สิริโปราณานนท์ อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
  • อรพิณ วรรณราช วิศวกรไฟฟ้า, สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Keywords:

Renewable Energy, Solar Energy, Solar Rooftop, Solar Rooftop with Battery

Abstract

This paper presents the impact of grid-connected solar rooftop for high penetration in low voltage distribution network of the 24000-416/240 V grid system. Transformer capacity is 2500 kVA which each loaded 85%, 3% and 12% respectively. The study considers the different load profiles at factory and office. the hourly load profile of an organic fertilizer plant in Thailand base on work schedule is presented. Using the load profile, a solar rooftop system has been designed. PVWatts Calculator program has been used for forcasting capacity of the system. In this study, the DIgSILENT PowerFactory program is used to simulate and analyze Power flow, Voltage stability and Power factor at the proposed distribution network. Therefore, this research presents the effect of installing a rooftop solar power system with and without a battery in an organic fertilizer plant. For the results obtained from this research, it will create recommendations that can be considered for practical use in.

References

Greenpeace. Climate system [Internet]. 2021 [cited 2021 Jun 28]. Available from: https://www.greenpeace.org/thailand/explore/%20protect/climate/climate-change/

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). IPCC fifth assessment synthesis report summary for policymakers. 2014. (In Thai).

Energy Policy and Planning Office. Fuel cost [Internet]. 2021 [cited 2021 Jun 28]. Available from: http://www.eppo.go.th/index.php/en/component/k2/item/16150-news-170963

Electricity Generating Authority of Thailand. Maximum electric power demand [Internet]. 2021 [cited 2021 Jun 28]. Available from: https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content

&view=article&id=348&Itemid=116

Energy Policy and Planning Office. Solar radiation maps of Thailand [Internet]. 2021 [cited 2021 Jun 28]. Available from: https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid= 47736&filename=index

Fupol P. A study of electrical losses in distribution system from installing distribution generation [Thesis]. Bangkok, Thailand: Srinakharinwirot University; 2010. (In Thai).

Growatt New Energy Technology Co., LTD. Residential energy storage solution [Internet]. 2020 [cited 2020 Jan 10]. Available from: http://www.ginverter.com/ Residential-storage-solution.html

Wongsawatsuriyha N. Impact of solar photovoltaic rooftop penetration on voltage profiles and power losses in electrical distribution system [Thesis]. Chiang Mai, Thailand: Chiang Mai University; 2018. (In Thai).

Srivorakul T. Impact of grid-connected solar rooftop system on low voltage distribution system [Thesis]. Pathum Tani, Thailand: Rajamangala of Technology Thanyaburi University; 2018. (In Thai).

Suechoey B, Siriporananon S, Boonprasert P. The discharge time analysis of the battery energy storage system to reduce the peak demand. Kasem Bundit Engineering Journal 2021;11:22-37. (In Thai).

Manmit T, Damrongkulkamjorn P. Optimal battery energy storage system for PV grid connector for customer with time-of-use tariff [Thesis]. Bangkok, Thailand: Kasetsart University; 2015. (In Thai).

Thongprasri P. Analysis of the relationship between solar power and rated load for installation of stand-alone PV system [Thesis]. Bangkok, Thailand: Kasetsart University; 2018. (In Thai).

Maeraekache H, Sirisumrannukul S. Impact of high solar rooftop photovoltaic penetrationon voltage and energy loss in distribution systems. In Proceeding of The National and International Graduate Research Conference 2017 (NIGRC2017). Khon Kaen, Thailand: Khon Kaen University; 2017. p. 362-73. (In Thai).

Downloads

Published

2022-08-31

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)