การศึกษาจลนพลศาสตร์การอบแห้งปลาช่อนทะเลด้วยโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

Authors

  • กมลวรรณ จิตจักร อาจารย์, สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
  • แสนเชิง พรมชิต เจ้าหน้าที่เหล่าทหารสารบรรณ ฝูงบิน 603, กองบิน6 กองทัพอากาศไทย, ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครฯ 10220

Keywords:

Greenhouse drying, Solar Energy, Salted Cobia

Abstract

This research was aimed to investigate the drying kinetic of salted Cobia fish drying in a solar greenhouse. The moisture content in different airflow rates of the greenhouse were examined in two systems: ventilation fan off or natural convection and ventilation fan on or force convection. The performance of both systems was compared to open sun drying performance. The quality of the samples was evaluated regarding color, water activity, and hardness. Mathematical model was also applied in this study. The results revealed that the drying in the solar greenhouse was obviously faster than the open sun drying and drying rate where the ventilation fan on took the shortest time in only 21 hours, considering at the same final moisture content of the products on the market 45% d.b. The color of the samples was also not different, but the hardness was statistically significant with p>0.05. The water activity of the samples was less than 0.6 and was agreeable to the Thai agricultural standard. Logarithmic mathematical model was the most   accurate for both systems.

References

Yaldiz O, Ertekin C, Uzun IH. Mathematical modeling of thin layer solar drying of Sultana grapes. Energy 2001;26:457-65.

Perera CO, Rahman MS. Heat pump dehumidifier drying of food. Trends in Food Science and Technology 1997;8:75-9.

Janjai S. Solar drying technology. Nakhon Pathom: Petchkaset Printing; 2017. (In Thai)

Department of Alternative Energy Development and Efficiency. Solar heating [Internet]. 2021 [cited 2021 Jan 2]. Available from: https://ienergyguru.com/2021/01. (In Thai)

Jitjack K, Thepa S, Sudaprasert K, Namprakai P. Improvement of a rubber drying greenhouse with a parabolic cover and enhanced panel. Energy and Buildings 2016;124:178-93.

Sawangdee Y, Meekun K, Sota C, Banchonhattakit P, Rodjarkpai Y, Phutdhawong W. et.al., editors. Drying salted Cobia in solar greenhouse. Proceedings of the 8th National Academic Conference Muban Chombueng Rajabhat

Research; 2020 Mach 1; Muban Chombueng Rajabhat University. Ratchaburi, Thailand. (In Thai)

Thawatchai O, Jitjack K. A study of solar greenhouse drying in association with infrared heater for dehydration cherry tomatoes. Kasem Bundit Engineering Journal 2020;10(3): 62-83. (In Thai)

Janjai S. Parabola dome, innovation of drying banana in Thailand. Solar Energy Research, Department of Physics Faculty of Science. Nakhon Pathom: Silpakorn University; 2016. (In Thai)

AOAC (Association of Offcial Analytical Chemists). Official Methods of Analysis. of the Association of Official’s Analytical Chemists. 17th ed. Maryland: Gaithersburg; 2000.

Jaekhom S, Witinantakit K. Drying kinetics of chicken using superheated steam technique. Kasem Bundit Engineering Journal 2019;9(3):201-17. (In Thai)

Saniso E, Prado M, Yayee F. Optimal condition of mushroom drying using solar energy combined with infrared radiation. Journal of Yala Rajabhat University 2013;8(2):107-17. (In Thai)

Nilnont W. Drying kinetics of mango using solar tunnel dryer. The Journal of KMUTNB 2020; 30(1):16-47. (In Thai)

Younis M, Abdelkarim D, El-Abdein AZ. Kinetics and mathematical modeling of infrared thin-layer drying of garlic slices. Saudi Journal of Biological Sciences 2018;25:332-8.

Teeboonma U, Jongjam S. Ginger drying using infrared-vacuum technique. Burapha Science Journal 2010;15:76-86. (In Thai)

Babalis SJ, Papanicolaou E, Kyriakis N, Belessiotis VG. Evaluation of thin-layer drying models for describing drying kinetics of figs (Ficus carica). Journal of Food Engineering 2006;75:205-14.

Demir V, Gunhan T, Yagcioglu AK. Mathematical modelling of convection drying of green table olives. Biosystems Engineering 2007;98:47-53.

Taikhao A, Teekhasap S. Natural Convection and Forced Convection Solar Dryers. EAU Heritage Journal Science and Techonology 2013;7(1):23-31. (In Thai)

Janjai S, Chaichoet C, Intawee P. Performace of PV-ventilated greenhouse dryer for drying bananas. Asian Journal of Energy and Environment 2005; 6(2):133-9.

Pornchalermpong P, Rattanapanon N, Intawee P. Water activity [Internet]. 2021 [cited 2021 Jun 20] Available from http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0551/water-activit. (In Thai)

Downloads

Published

2022-04-30

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)