การศึกษาทำถ่านอัดแท่งจากเปลือกส้มโอ

Authors

  • สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์ อาจารย์, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  • จังหวัด เจริญสุข อาจารย์, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 62/1 (ในเมือง) ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

Keywords:

renewable energy, charcoal briquette, pomelo peels

Abstract

In the province Nakhon Pathom, there are a large number of pomelo peels. Their peels are processed into incense or liquid soap and aromatic oils to provide an alternative to processing pomelo peels. This research is about the possibility of processing pomelo peels into charcoal briquettes. In this study, the optimum blend ratio for briquettes is determined by comparing spontaneously heated compression and heater-heated compression, where the factors of heat, humidity, volatile content, ash and carbon constant were investigated.  The results showed that the charcoal was well compacted at a binder mix ratio of about 80% moisture. On the other hand, it was found that the higher or lower the moisture content of the charcoal, the more imperfectly it was compacted. The results of the comparison between self-heating compression and heating compression were slightly different. However, when the two types of charcoal were dried in the sun, it was found that they dried equally well on the 5th day. The properties of charcoal briquettes made from pomelo peel show that the calorific value is more than 5,000 calories per gram. The moisture content is between 8 and 11 per cent. The volatile matter content is between 25 and 29 per cent. The ash content is between 19 and 21 per cent and the stable carbon content is between 44 and 48 per cent. In summary, pomelo peels can be made into charcoal briquettes.

References

Disthai. Properties and research information of pomelo. [Article]. 2017 [cited 2021 Aug 31]. Available from: https://www.disthai.com/17066273/%E0%B8%AA%E0%B9%89% E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD (In Thai)

Lalun K, Sudachan S, Chansiri C. Effects of charcoal type and screw pressing speed on the performance of screw press unit and quality of charcoal block. Proceeding of 13th International Thai Society of Agricultural Engineering (TSAE); 2020. p. 284-90. (In Thai)

Yumon P. Development of a cold production biomass charcoal briquette machine to use waste from coffee bean processing. Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal 2016;9(1):34-48. (In Thai)

Tantisattayakul T. Saidam K. Phusongsri S. Feasibility Study of Biomass Briquettes Production from Pineapple Peel. Thai Science and Technology Journal 2015;23(5 Suppl);754-73. (In Thai)

Taungtip P. A study of fuel briquette form durian peel substitute for firewood and charcoal in household uses [Master’s degree] [Internet]. Bangkok: Chulalongkorn University; 1999. 1999 [cited 2021 Sep 17] Available from: http://www.thaithesis.org/detail.php?id=44120 (In Thai)

Thai industrial standard institute ministry of industry. [Internet]. 2021 [cited 2021 Sep 9]. Available from: http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps238_47.pdf (In Thai)

Ungphakorn V. Thanadngarn C. Machine design vol1. Bangkok: SE-Education; 2013. (In Thai)

Technology Instruments Co., Ltd. I want to order a heater [Internet]. 2021 [cited 2021 Aug 16]. Available from: http://www.tic.co.th/index.php?op=tips-detail&id=201 (In Thai)

ESSOM Co., Ltd. Manual to using the fuel calorimeter tester vol 1. Bangkok: ESSOM; 2009. (In Thai)

Department of Science Service. Heating value of biomass and charcoal [Internet]. 2021 [cited 2021 Sep 9]. Available from: http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_j/2515_70_9.pdf (In Thai)

Downloads

Published

2022-04-30

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)