การประยุกต์ใช้อนุกรมของวอลเตอร์รากับระบบระดับความเสรีหลายขั้นแบบไม่เชิงเส้น

Authors

  • ปริญญา บุญมาเลิศ อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  • ธนู ฉุยฉาย อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Keywords:

Volterra series, MDOF, Subharmonic frequency, Fundamental frequency

Abstract

This research presents the method of using the Volterra series for MDOF nonlinear system.  It is displayed in the form of a matrix to simplify the presentation.  To achieve an understanding of the use Volterra series with MDOF nonlinear system.  Volterra series is applied to the two degrees of freedom nonlinear system in single input multi output (SIMO).  The calculated first and second-order transfer functions are presented as graphs.  The graphs of the second-order transfer functions are presented at frequency gif.latex?\omega&space;_{r1}=\omega&space;_{r2} .  It can be seen the subharmonic frequency is half of the fundamental frequency. The graphs of the third order transfer functions are presented at a diagonal line at gif.latex?\omega&space;_{r1}=\omega&space;_{r2}=\omega&space;_{r3}.  From the graph, it can be seen the subharmonic frequency is lower than the fundamental frequency, which is one-third of the fundamental frequency, and it is found that some frequencies interfere with the fundamental frequency.  This kind of frequency cannot be seen in the first-order transfer function. In practice, this subharmonic frequency may appear in the transfer function obtained from the signal measurement.

References

Schetzen M. The Volterra & Wiener theory of nonlinear systems. New York: John Wiley & Sons; 1980.

Boonmalert P, Chouychai T. The first and second order transfer function of hysteresis damping non-linear system. Kasem Bundit Engineering Journal 2019;9(1):152-65.

Boonmalert P, Chouychai T. Nonlinear parameter extraction of SDOF viscous damping system. Kasem Bundit Engineering Journal 2020;10(1):81-92.

Peng Z K, Lang Z Q, Billings S A. Analysis of multi-degree of freedom nonlinear systems using nonlinear output frequency response functions. Research Report. ACSE Research Report 2006; no.927.

Worden K and Tomlinson GR. Nonlinearity in structural dynamics detection, identification and modelling. Florida: CRC Press; 2019.

Downloads

Published

2021-12-24

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)