การวิเคราะห์มูลค่าของเวลาในการเดินทางของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้: กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส

Authors

  • ธนพล พัฒนภักดี นักศึกษาระดับปริญญาโท, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2/4 ถนนราชดําเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
  • ชลัท ทิพากรเกียรติ อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2/4 ถนนราชดําเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
  • ภาวัต ไชยชาณวาทิก อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Keywords:

Value of Time (VOT), traffic volume, southern border provinces

Abstract

The purpose of the research is to study, survey, and analysis for developing a Value of Time (VOT) model in the southern border provinces. The VOT is very necessary for analyzing the feasibility of infrastructure construction projects. This will also improve accuracy in project evaluation. Both quantitative and qualitative data from 406 samples were collected for analysis. The analysis result found that the average income of the sample was between 10,000 - 20,000 Baht, which most are the group of store and company workers. Moreover, the traffic volume of study area is 2,183 PCU per day (4,051 cars per day). The results on VOT point out that the southern border provinces have average traveling time value of 69.20 Baht per hour which is 58.65 percent less than the national value of time (117.99 baht per hour). Moreover, when classified the VOT by the type of vehicle, the VOT of car and motorcycle are 103.22 and 60.00 Baht per hour, respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ekakun T. Research methods in behavioral and social science. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani Rajabhat University; 2000. (In Thai)

Kasem C. value of time. Analysis study project and develop a prototype user cost analysis way. (Road User Cost: RUC); 2018 March 22; Bureau of Planning. Department of Highways. Ministry of Transport, Thailand. Bangkok: Chulalongkorn University Transportation Institute; 2018. (In Thai)

Howe JDGF. The value of time savings from road improvements: a study in Kenya. Report LR 372. Crowthorne, Berkshire, UK: Transport and Road Research Laboratory; 1971. p. 113-25.

Lisco ET. Behavior demand modeling and valuation of travel time. Special Report 149. Washington, D.C., USA: National Research Council; 1974. p.103-8.

Winfry R. Economic analysis for highways. Pannsylvania: International textbook company; 1969.

Tipakornkiat C. Highway engineering handout. Songkhla: Rajamangala University of Technology Srivijaya; 2017. (In Thai)

Statistical data. Narathiwat Provincial statistical office. [Internet]. 2018 [cited 2020 October 20]. Available from: http://narathiwat.old.nso.go.th/nso/project/ (In Thai)

Economic survey. National statistical office of Thailand. [Internet]. 2018 [cited 2020 Oct 20]. Available from: http:// www.nso.go.th/sites/2014/สำมะโนสำรวจ (In Thai)

Office of the national economic and social development council. Region and province products chain quantity form 2018. Bangkok: Office of the national economic and social development council; 2018. (In Thai)

Statistics system for transportation service statistics. Department of Provincial Administration. [Internet]. 2018 [cited 2020 Oct 20]. Available from: https://stat.bora. dopa.go.th/stat/statnew/statMenu/newStat/sumyear.php (In Thai)

Analysis report calculate the traffic jam index and traffic congestion year 2011. Bureau of Highway Safety. Department of Highways; 2011.

Value of travel time. Office of transport and traffic policy and planning. [Internet]. 2017 [cited 2020 Oct 20]. Available from: http://mistran.otp.go.th/. (In Thai)

Downloads

Published

2021-04-30

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)