การวิเคราะห์ช่วงเวลาคายประจุของระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่เพื่อลดความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด

Authors

  • บุญเลิศ สื่อเฉย อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
  • สมศักดิ์ สิริโปราณานนท์ อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
  • ปิยวัฒน์ บุญประเสริฐ วิศวกรไฟฟ้า, บริษัทเทด้า จำกัด 99/2 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Keywords:

peak demand, time of use rate (TOU), battery energy storage system (BESS)

Abstract

This paper presents the reduction of peak demand during on peak period by replacing the energy during off peak period with battery energy storage system (BESS). Then this period was reference from time of use rate (TOU) of Metropolitan Electricity Authority (MEA) or Provincial Electricity Authority (PEA) of Thailand. The research has proposed a model of Grid-connected of Medium General Service with BESS to design to algorithm for finding the discharge time periods (FDTP). The Algorithm has to the results from forecasting with trend line estimation to predict optimal of load profile and discharged time. This research will be forecast and analyze the results of 15 days from 20 days of data. The results of case study showed that the value average from the power trend line estimation could reduced the peak demand and consumption the most are 34.94% and 40.62% and the linear trend is worst estimation will be reduced the peak demand and consumption are 30.50% and 39.48%.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Valøen LO, Shoesmith MI. The effect of PHEV and HEV duty cycles on battery and battery pack performance. PHEV 2007 conference: where the grid meets the road; 2007 Nov 1-2; Manitoba, Canada.

Homer Energy LLC. Battery roundtrip efficiency [Internet]. 2020 [cited 2020 Jan 12]. Available from: https://www.homerenergy.com/products/pro/docs/latest/battery_roundtrip_ efficiency.html

Metropolitant Electricity Authority. Rate of charge - Type 3 medium industry [Internet]. 2020 [cited 2020 Dec 3]; Available from: https://www.mea.or.th/ profile/109/113. (In Thai)

Xie B, Liu Y, Ji Y, Wang J. Two-stage battery energy storage system (BESS) in AC microgrids with balanced state-of-charge and guaranteed small-signal stability. China: School of Electrical Engineering and Automation, Harbin Institute of Technology; 2018.

Growatt New Energy Technology Co., Ltd. Residential energy storage solution [Internet]. 2020 [cited 2020 Jan 10]. Available from: http://www.ginverter.com/ Residential-storage-solution.html

Rezvanizaniani SM, Liu Z, Chen Y, Lee J. Review and recent advances in battery health monitoring and prognostics technologies for electric vehicle (EV) safety and mobility. Journal or Power Sources 2014;256:110-24.

Schimpe M, Naumann M, Truong N, Hesse HC, Santhanagopalan S, Saxon A, et al. Energy efficiency evaluation of a stationary lithium-ion battery container storage system via electro-thermal modeling and detailed component analysis. Applied Energy 2018;210:211-29.

Qlik. Calculating trend lines, values and formulas on charts and tables in Qlik Sense [Internet]. 2020 [cited 2020 Aug 1]. Available from: https://community.qlik.com/t5/Qlik-Sense-Documents-Videos/Calculating-trend-lines-values-and-formulas-on-charts-and-tables/ta-p/1479463

Battery University™. BU-402: What Is C-rate? [Internet]. 2020 [cited 2020 Jan 20]. Available from: https://batteryuniversity.com/learn/article/what_is_the_c_rate

Downloads

Published

2021-04-30

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)