การศึกษาความจุและระดับการให้บริการของท่าเรือข้ามฟากพระประแดง

Authors

  • ภูวดล พิมพ์สีทา นักศึกษาปริญญาโท, สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  • อำพล การุณสุนทวงษ์ อาจารย์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

Keywords:

vessel capacity, level of service, peak period

Abstract

The study of Phra Pradaeng Ferry Transit on weekdays, vessel capacity of peak period in the morning and evening are 31 and 30 vessels/hrs, respectively. On holidays, in the morning and evening are 23 vessels/hrs. Petra Ferry Transit of weekdays peak period in the morning and evening are 11 vessels/hour and 14 vessels/hour, respectively. On holiday, in the morning and evening are 10 vessels/hour. The routes passenger transportation system between Phra Pradaeng Pier - Poo Chao Saming Phrai Shrine Pier found that vessel capacity of both pires have peak period in the morning and evening of 4 vessels/hour. The quality of service of all Ferry Transit in the walkway and the waiting area is appropriate. Vehicle transportation system (Phra Pradaeng Pier – Petra Pier) show that vessel capacity of Phra Pradaeng Ferry Transit in the morning is 8 vessels/hour and evening is 9 vessels/hour. On holiday, in the morning is 9 vessels/hour and evening is 8 vessels/hour. Vessel capacity of Petra Ferry Transit in the morning and evening are 7 vessels/hour. The quality of service of both Ferry Transit of peak period in the morning are LOS F and in the evening are LOS A to LOS B.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Suksom S. Water traffic in Bangkok metropolitan administration. Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and social science) 2018;4:88-99. (In Thai)

Boonhor J, Runaran T, Punmalung A. Analysis of Traffic Light Efficiency at the Junction of Suranaree University of Technology, 304 Road Nakhon Ratchasima - Pak Thong Chai [Bachelor of Transportation Engineering]. Nakhon Ratchasima: Suranaree University of Technology; 2012. (In Thai)

Transportation research board. Highway capacity manual. Washington, DC, United States: Transportation research board; 2000.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Transit capacity and quality of service manual. 3rd ed. Washington, DC, United States: The National Academies Press; 2013.

Khisty CJ. Level-of-service measures for ferry systems. Transportation Research Record 1989;1222:1-5.

Statistic Division, Planning Bureau, Marine Department. Annual report for the fiscal year 2019. Bangkok, Thailand: Marine department; 2020. (In Thai)

Downloads

Published

2020-12-28

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)