การอบแห้งดอกบัวด้วยเทคนิคสุญญากาศแบบพัลส์และอินฟราเรดร่วมกับการฝังในซิลิกาทราย

Authors

  • วรวุฒิ มานะงาน นักศึกษา, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 43 ม.6 ต. บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 2110
  • กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์ อาจารย์, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 43 ม.6 ต. บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 2110

Keywords:

Specific energy consumption, Water lily, Pulsed vacuum, Infrared

Abstract

This research was to study drying of hardy waterlily (Pink Beauty) by vacuum pulse and infrared combined with embed by silica sand. This research was conducted by drying temperature at 40°C, absolute pressure at 5 kPa and 15 kPa and vacuum pulse ratio at 12:2 and 15:4. Objectives of this research were to study of drying kinetic, specific energy consumption and change of color of Pink Beauty. The results revealed drying time was decreased and reduction rate of moisture of Pink Beauty was increased by reduce absolute pressure from 15 kPa to 5 kPa and decrease vacuum pulse ratio from 12:2 to 15:4. Moreover, reduction of absolute pressure from 15 kPa to 5 kPa affected to decrease of specific energy consumption and total color difference (DE) of Pink Beauty. However, drying of Pink Beauty by vacuum pulse ratio of 15:4 at absolute pressure 5 kPa effected to shortest drying time at 8 hour, lowest specific energy consumption at 0.74 MJ/gwater evap. and minimal total color difference (gif.latex?\DeltaE=2.68)

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kitsanachandee R. Comparison of hardy waterlily cultivars and new hybrid lines in 3 seasons. Agricultural Science Journal 2016;47(2)(Suppl.):321-4. (In Thai)

Sriyong M, Buanong M, Chansilpa N, AkaraKhunthon P, Wongs-Aree C. Petal quality of Mangkala Ubon waterlily dried by microwave combined with silica gel embedding. Academic Conference of the 9th Development of the Lotus into the Economic Crop; 2011 December 21-23; Chiangmai, Thailand; 2011. p. 28-33. (In Thai)

Chantasang K, Sitranon J, Jaekhom S, Saeyang N, Witinantakit K. Kinetics of water lily drying using vacuum-infrared techniques and desiccant. Proceeding of the 8th Conference National University Chombueng Research; 2020 March 01; Ratchaburi, Thailand; 2020. p. 1800-9. (In Thai)

Luampon R, Supakarn S, Theerakulisut S. Heat and moisture transfer equations for a vacuum drying. KKU Research Journal 2016;16(2):1-14. (In Thai)

Jaekhom S, Witinantakit K. Mathematical modeling of combined infrared and vacuum drying of galangals. Kasem Bundit Engineering Journal 2019;9(3):29-43. (In Thai)

Keeratiyadathanapat N, Toomthong P. Hang-rice drying using infrared vacuum technique. Proceeding of National Academic Conference Innovation and Technology; 2017 December 25-10; Surin, Thailand; 2017. p. 983-6. (In Thai)

Rungsawang S, Jaekhom S, Uengkimbuan N, Witinantakit K. Shiitake mushroom drying using vacuum and infrared radiation technique. Proceedings of the 12th Conference on Energy Network of Thailand; 2016 June 8-10; Phitsanulok, Thailand; 2016. p. 1591-6. (In Thai)

Chang C, Hongwei X, Weipeng Z, Zhenjiang G, Zhian Z, Zhongli P. Pulsed vacuum drying (PVD) technology improves drying efficiency and quality of Poria cubes. Drying Technology Journal 2018;36(8):908-21.

AOAC (Association of Official Analytical Chemists). Official Methods of Analysis. 17th ed. Association of Official Analytical Chemists. Maryland: Gaithersburg; 2000.

Tirawanichakul S, Chanchiew S, Tirawanichakul Y. Pennywort drying using infrared radiation drying kinetics, energy consumption and quality aspect. KKU Research Journal 2013;18(2):311-24. (In Thai)

Downloads

Published

2020-12-28

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)