การประยุกต์เทคนิคทากูชิและความสัมพันธ์แบบเกรย์เพื่อพยากรณ์ความเหมาะสมของปัจจัยในกระบวนการกัดอาร์คด้วยเส้นลวดไฟฟ้า

Authors

  • ปทิตตา นาควงษ์ อาจารย์, สาขาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

Keywords:

MRR, Ra, SKD11, Taguchi, Grey relational analysis

Abstract

This study analyzes the material removal rate (MRR) and the workpiece surface quality (Ra) of the electric arc milling process on SKD 11 grade steel (SKD 11) by using Taguchi L18 orthogonal arrays and Grey relational analysis. There are 3 experimental factors including the efficiency factors, the current and the wire speed. The Experiment is measured by material removal rate and the surface roughness of the workpiece after wire electrical discharge process. The result is the optimal factor of machine cutting for SKD11 steel, which is determined following the conditions of grey relational analysis and then can be increased 180.18% in removal rate and decreased 97.86% in surface smoothness. A comparison is to the Taguchi method. It is found that the Grey relational analysis is demonstrated to be an appropriate method for determining the experimental factors.

References

Modi M, Agarwal G, Chaugaonkar SD, Bhatia U, Patil V. Effect of machine feed rate on Kerf-Width, material removal rate, and surface roughness in machining of Al/SiC composite material with wire electrical discharge machine. Strojnícky casopis - Journal of Mechanical Engineering 2020;70(1):81-8.

Lusi N, Pamuji DR, Afandi A, Prayogo GS. Optimization design of electrochemical machining process of SKD11 tool steel using Weighted Principal Component Analysis (WPCA). The 2nd International Conference on Science and Innovation Engineering; 2019 Nov 9-10; Malacca, Malaysia. IOP Publishing; 2020.

Chen X, Wang Z, Wang Y, Chi G. Investigation on MRR and Machining Gap of Micro Reciprocated Wire-EDM for SKD11. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing 2019;21(1):11-22.

Nain SS, Garg D, Kumar S. Investigation for obtaining the optimal solution for improving the performance of WEDM of super alloy Udimet-L605 using particle swarm optimization. Engineering Science and Technology, an International Journal 2018; 21:261-73.

Sen R, Choudhuri B, Barma JD, Chakraborti P. An investigation on the effect of different coated electrodes on the surface quality of WEDM by varying discharge energy level. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2020;106(7-8):3285-99.

Gugulothu B, Rao GKM, Bezabih M. Grey relational analysis for multi-response optimization of process parameters in green electrical discharge machining of Ti-6Al-4V alloy. Materials Today: Proceedings 2020 Jul 30. [Epub ahead of print]

Singh V, Bhandari R, Yadav VK. An experimental investigation on machining parameters of AISI D2 steel using WEDM. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2016;93(1-4):203-14.

Priyadarshini M, Biswas CK, Behera A. Grey-Taguchi optimization of Wire-EDM parameters for P20 tool steel. Proceedings of the 5th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering – ICMRE’19; 2019 Feb; Rome, Italy. New York, United States: Association for Computing Machinery; 2019. p. 5-8.

Kumar P, Meenu, Kumar V. Optimization of process parameters for WEDM of Inconel 825 using grey relational analysis. Decision Science Letters 2018;7(4):405-16.

Reddy YCS, Reddy TP, Reddy MCS. Optimization of WEDM process parameters on SS317 using Grey Relational Analysis. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) 2017;4(8):1212-6.

Vikasa, Shashikant, A.K.Roy, Kumar K. Effect and optimization of machine process parameters on MRR for EN19 & EN41 materials using Taguchi. 2nd International Conference on Innovations in Automation and Mechatronics Engineering (ICIAME 2014); 2014 Mar 7-8; Gujarat, India. New York, United States: Procedia Technology p.204-10

Gaitonde VN, Manjaiah M, Maradi S, Karnik SR, Petkar PM, Davim JP. Multiresponse optimization in wire electric discharge machining (WEDM) of HCHCr steel by integrating response surface methodology (RSM) with differential evolution (DE). In: Davim JP, editor. Computational Methods and Production Engineering: Woodhead Publishing; 2017. p. 199-221.

Panda A, Sahoo AK, Rout AK. Multi-attribute decision making parametric optimization and modeling in hard turning using ceramic insert through grey relational analysis: A case study. Decision Science Letters 2016;5:581-92.

Downloads

Published

2020-12-28

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)