การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพโดยใช้เม็ดดินเผาเคลือบด้วยสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์และโซเดียมไฮดรอกไซด์

Authors

  • ศิริพงษ์ ตรีรัตน์ อาจารย์, ภาควิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย 199 ม.6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
  • เฉลิมชาติ เมฆเมืองทอง อาจารย์, ภาควิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย 199 ม.6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
  • ชิตพล คงศิลา อาจารย์, ภาควิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

Keywords:

Hydrogen sulfide, Biogas, Baked clay ball, Removal, Impregnation, Ferric chloride, Sodium hydroxide.

Abstract

The aim of this study is to design the hydrogen sulfide removal unit for swine farm using both ferric chloride and sodium hydroxide impregnated baked clay ball 13 mm of diameter. The baked clay ball was a common adsorbent used in filter media containing in packed column 4inch of diameter and leaving about 10 cm of space above. Biogas was derived from swine farm before passing through the packed column 1,790 ppm of hydrogen sulfide, 5 ลิตร/นาทีin of biogas flow rate. The condition of hydrogen sulfide removal unit were investigated using completely randomized design (CRD) for the effect of packed column 50, 75 and 100 cm of length. It was found that the amount of outlet hydrogen sulfide concentration in the first day after passing the packed column 50, 75 and 100 cm of length were reduced hydrogen sulfide in biogas 27.6, 20.3 and 9.5 ppm, respectively. Efficiency were increased 98.46%, 98.87% and 99.47%, respectively. Efficiency for adsorption of hydrogen sulfide from biogas It can be increased by column pack length

Downloads

Download data is not yet available.

References

Guo J, Luo Y, Lua AC, Chi R, Chen Y, Bao X, Xiang S. Adsorption of hydrogen sulfide (H2S) by activated carbons derived from oil-palm shell. Carbon 2017;45(2):330-6.

Sitthikhankaewa R, Predapitakkunb S, Kiattikomolb R, Pumhiran S, Assabumrungrat S, Laosiripojana N. Performance of commercial and modified activated carbons for hydrogen sulfide removal from simulated biogas. 2011 IEEE Conference on Clean Energy and Technology (CET);2011 Jun 27-29; Kuala Lumpur, Malaysia. p.135-9.

Thanusin W, Louawansiri S. Hydrogen sulfide removal from biogas by activated carbon and iron. The 9th National Conference Kasetsart University Kamphaengsaen Campus; 2012 Dec 6-7; Nakon Pathom, Thailand. p. 419-27. (In Thai)

Boonla P, Laowansiri S, Anuwatthana R, Kaomuangnoi KU. Removal of hydrogen sulfide in biogas using iron oxide activated by sodium hydroxide solution. The 13th Mahasarakham University Research Conference; 2013 Sep 7-8; Maha Sarakham, Thailand. p. 630-8. (In Thai)

Tangtawiwiphat Sc, Songse Ag, Chewaaitsarakun Br. Removal of hydrogens sulfide from biogas for community use. Khon Kaen Agriculture Journal 2012;40:201-4. (In Thai)

Bagreev A, Rahman H, Bandosz T.J. Thermal regeneration of a spent activated carbon previously used as hydrogen sulfide adsorbent. (2001). Carbon 2001;39(9):1319-26.

Downloads

Published

2020-12-28

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)