แนวทางการจัดลำดับความสำคัญการพัฒนาถนนผังเมือง กรณีศึกษาเมืองนครราชสีมา

Authors

  • เมธาวุฒิ สีหามาตย์ อาจารย์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 214 หมู่ 12 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • พรฑิตา ถามะพันธ์ อาจารย์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 214 หมู่ 12 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

Keywords:

city plan, city plan road, prioritization, hierarchical decision process

Abstract

The Mueang Nakhon Ratchasima is expanding, and its urban density is increasing. There are rapidly developing and changing uses of lands that cause various problems. Particularly, the uses of the lands for the city plan road constructions that are infrastructure development projects that the government has to be responsible for in order to meet the needs of the people. However, there was no study or effort to find the guidelines for prioritizing the city plan road developments according to the urban development context. Therefore, the purpose of this study is to find the guidelines for prioritizing the city plan road developments according to the urban development context of Mueang Nakhon Ratchasima. The initial inspection and selection methods for the city plan roads were presented by the researcher(s) before the prioritization, and the Analysis Hierarchy Process (AHP) was applied in order to calculate the weights of the factors. The data were obtained from interviewing experts, and the scoring criteria were presented for the secondary factors according to the context. Firstly, it was found that the heaviest weight of the primary factors in the economic terms was 34.06 percent. The secondary factor was the potential to create new areas for the urban expansions and economic growth. Secondly, the weight of the primary factor in the engineering terms was 27.74 percent. The secondary factor was the ability to solve traffic problems by reducing traffic congestions in the existing road networks. Thirdly, the weight of the primary factor in the social terms was 21.06 percent. The secondary factor was the number of the plots affected by the expropriations for the city plan road developments. Finally, the weight of the primary factor in the area importance terms was 17.14 percent. The secondary factor was the opinions of the organizations. There were 11 city plan roads that were selected for the purpose of the prioritization. By prioritizing the roads, it was found that the Jor 5 road was the one having the highest score with the percentage of 81.33. The Jor 2 road was the one having the lowest score with the percentage of 39.17. This study can be applied to prioritizing the city plan road developments of other areas in order to select the city plan roads that are appropriate and consistent with the development contexts of the areas.

References

Office of the National Economics and Social Development Council. The Twelfth National Economic and Social Development Plan (2017-2021). Bangkok: Office of The Prime Minister; 2017. (In Thai)

Nakhon Ratchasima Provincial. Nakhon Ratchasima Provincial Development Plan (2018-2021). Bangkok: Ministry of Interior; 2018. (In Thai)

Saaty TL. The Analytic Hierarchy Process, Planning, Priority Setting, Resource Allocation. New York: McGraw-Hill; 1980.

Department of Rural Roads. A study of development plan of highway network to support spatial integration strategy. Bangkok: Department of Rural Roads; 2018. (In Thai)

Department of Rural Roads. A study of development plan of feeder network system to connect the transportation and logistics. Bangkok: Department of Rural Roads; 2013. (In Thai)

Prapananurak K, Benja-o-ran W. Rural roads classification by using Analytic Hierarchy Process. Naresuan University Engineering Journal 2015;10(2):17-28. (In Thai)

Rangsarikam C, Janmonta K, Eursiriwan N, Warichwattana U. A study of factors affecting the road selection in Udon Thani to support double – track transport. Kasem Bundit Engineering Journal 2018;8(2):249-265. (In Thai)

Brucker K, Macharis C. Multi-criteria analysis in transport project evaluation: An institutional approach. European Transport Trasporti Europei 2011;47:3-24.

Liang S, Wey W-M. Resource allocation and uncertainty in transportation infrastructure planning: A study of highway improvement program in Taiwan. Habitat International 2013;39:128-36.

Bhandari SB, Shahi PB, Shrestha RN. Multi-criteria evaluation for ranking rural road projects: Case study of Nepal. IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering 2014;11(6):53-65.

Office of Transport and Traffic Policy and Planning. The study of traffic management and public transport development master plan in Nakhon Ratchasima urban areas. Bangkok: Office of Transport and Traffic Policy and Planning; 2017. (In Thai)

Office of Transport and Traffic Policy and Planning. The study of traffic impact assessment standard. Bangkok: Office of Transport and Traffic Policy and Planning; 2019. (In Thai)

Transportation Research Board. Highway capacity manual (HCM 2000), Washington, D.C. 2000, ISBN 0-309-06681-6.

Kitikun P. Establishing infrastructure and public service according to joint act investment between government and private. Bangkok: National Assembly of Thailand; 2019. (In Thai)

Downloads

Published

2020-09-01

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic Article)