การจำแนกชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ

Authors

  • มณีนุช นาถาดทอง นิสิต, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  • นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ อาจารย์, หน่วยวิจัยแม่เหล็กไฟฟ้าเชิงคำนวณและระบบเชิงแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

Keywords:

pattern matching, pixel counting, barcode reading, image processing

Abstract

This research proposes the classification of mobile phone parts using image processing. The objective of the research is to apply the image processing from NI Vision Program. There are 3 techniques, including 1) pattern matching technique, 2) pixel counting technique, and 3) barcode reading technique. From the experimental results, the accuracy of the techniques is 99.29 % and the reduce time is 70.90 % compared with the traditional technique.

References

Chinpanthana N, Phiasai T. Fast normalized cross correlation for real time automatic counting objects system. Science and technology RMUTT Journal 2017;7(2):168-82. (In Thai)

Pannawan A, Sudsawat S. Automated part inspection by image processing system in vehicle part manufacturing. The Journal of Applied Science 2017;16(1):45-59. (In Thai)

Yammen S, Pimkumwong N, Rityen C. Classification of white rice seeds by image processing. RMUTP Research Journal Science and Technology 2016:10(1):1-14. (In Thai)

Tipmanee A. Image processing and feature extraction techniques for hard disk platter defect diagnosis. Journal of information science and technology [Internet]. 2010 [cited 2019 Feb 21];1(1):54–62. Available from: https://doi.nrct.go.th//ListDoi/listDetail? Resolve_DOI=10.14456/jist.2010.7. (In Thai)

Suparak S. Manhole cover detection on road surface image using image processing technique [Thesis] [Internet]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2011 [cited 2019 Feb 10]. Available from: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37611. (In Thai)

Wanitchai P. Traffic warning sign detection and classification using digital image processing [Thesis] [Internet]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2011 [cited 2019 Jan 15]. Available from: http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/15814/1/Pattarapan_Wa.pdf (In Thai)

Nerakae P, Uangpairoj P, Chamniprasart K. Using machine vision for flexible automatic assembly system. Procedia Computer Science 2017;96:428-35.

Zhao Y, Wang D, Qian D. Machine vision based image analysis for the estimation of pear external quality. [Internet]. 2009 Second International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation; 2009 Oct 10-11; Hunan, China. 2009 [cited 2019 Apr15]. p. 629-32. Available from: https://ieeexplore.ieee.org/document/5287572

jaratcyberu.blogspot.com. Image processing [Internet]. 2019 [cited 2019 Apr 15]. Available from: http://jaratcyberu.blogspot.com/2009/10/image-processing.html

Chinpanthana N, Phainoun S, Chotsuriyasinsukh R. A study on research in digital image processing and its applications. The 16th Graduate Studies of Northern Rajabhat University Network Conference; 2016 July 22; Petchabun, Thailand. p. 546-55. (In Thai)

Jariyawattanarat W. Improving real-time uneven green screen matting [Thesis] [Internet]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2018 [cited 2019 Feb 12]. Available from: http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/61571/1/5970305121.pdf (In Thai)

Mehrubeoglu M, Pham LM, Le HT, Muddu R, Ryu D. Real-time eye tracking using a smart camera. [Internet]. 2011 IEEE Applied Imagery Pattern Recognition Workshop (AIPR); 2011 Oct 11-13; Washington, D.C., USA. 2011. 2012 [cited 2019 Apr 15]. p. 1-7. Available from: https://ieeexplore.ieee.org/document/6176373

Udomdee M. Image processing applications in aluminum alloy wheel inspection [Thesis] [Internet]. Bangkok: Chulalongkorn University; 1998 [cited 2019 Jan 15]. Available from: http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/9171/8/Manachai_Ud_front.pdf. (In Thai)

Sutwinit N. Detection of behavioral design patterns using class diagram [Thesis] [Internet]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2011 [cited 2019 Feb 12]. Available from: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22435 (In Thai)

Kewtragunpong P. Application of machine vision algorithms using NI Vision. 1.1. Bangkok: CUPrint; 2017.

National science and technology development agency (NSTDA). Introducing barcode technology [Internet]. [cited 2019 Jan 15]. Available from: https://www.nstda.or.th/th/ nstda-knowledge/3377-2d-barcode.

Pornchaloempong P. Accuracy [Internet]. Food network solution. 2012 [cited 2019 Aug 15]. Available from: http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/4289/accuracy-ความถูกต้อง-ความแม่นยำ.

Downloads

Published

2020-09-01

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)