การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร

Authors

  • เสขสัน นาคพ่วง นักศึกษา, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • ศักดิ์ชาย รักการ อาจารย์, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ อาจารย์, หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Keywords:

Efficiency increment, Process, Herbal drink

Abstract

This research studies to the problem of the herbal drink process, which is a duplicate process to causing an opportunity loss of sales 3,823,935 Baht per month, paying of 20 person, approximately 24,825 Baht per month, The waste in the process with an average loss 153,915 Baht per month, and stop from machine breakdown average up to 900 minutes/month. The 7 Quality tools (7 QC Tool) is apply to help with problem analysis. Then, adjust the balance of process (Line Balance) is to continuous production. Using the principles of Lean in the cutting of duplicate process and combine the method together. A Calculation of heat transfer is to reduce waste from the broken bottles. Finally applying a risk assessment (FMEA) is to analyze for reduction machine to damage. The result is in being able to increase production time 780 minutes per month, mechanical breakdown is reduced approximately 64%, Also increase to product volume average from 459,071 bottles per month into 1,320,453 bottles per month or overall efficiency effectiveness is increased from 48.37% to 92.70% (Equivalent 12,920,730 Baht per month). Moreover, the staff is time to relax, reduced overtime payments and waste from broken bottles.

References

Nakhon rattchasima chamber of commerce. Business competition [Internet]. 2018 [cited 2019 Jul 4]. Available from: http://www.ncc.or.th/web2014/index.php/eco-news/ 1092-2018-03-07-03-38-23 (In Thai)

Bupphachat P. Process improvement and productivity improvement in electronics Manufacturing [thesis] [Internet]. Chon Buri: Burapha University; 2016 [cited 2019 Jul 4]. Available from: http://digital_collect. lib.buu.ac.th/dcms/files/53920664.pdf (In Thai)

Fungarom M. Productivity improvement of blending compound process [thesis] [Internet]. Chon Buri: Burapha University; 2015 [cited 2019 Jul 4]. Available from: http://digital_collect. lib.buu.ac.th/dcms/files/53920669.pdf (In Thai)

Klinmon S. Production efficiency improvement in lens surface grinding [thesis] [Internet]. Chon Buri: Burapha University; 2016 [cited 2019 Jul 4]. Available from: http://digital_collect. lib.buu.ac.th /dcms/ files/52920464.pdf (In Thai)

Tawinwongsuriya V, Rakkan S, Sakulthai T, Plongmai J. Increasing productivity of patch pocket for 7-ELEVEN [Internet]. Kasem Bundit Engineering Journal 2015 [cited 2019 Jul 4];5(2):186-98. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/kbej/article/view/ 74492/60044 (In Thai)

Chalermngam C. Machine improving efficiency in OD polishing process [thesis] [Internet]. Bangkok: National Institute of Development Administration; 2011 [cited 2019 Jul 4]. Available from: http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19674.pdf (In Thai)

Nana D. Reliability centered maintenance: a case study of spray dried food factory [thesis] [Internet]. Nakhon Pathom: Silpakorn; 2016 [Cited 2019 Jul 4]. Available from: http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/913 (In Thai)

Samrit S, Kengpol A, Talabgaew S. Reduction of downtime loss by using reliability theory based preventive maintenance: a case study of the concrete industry [Internet].

KKU Research Journal 2011 [cited 2019 Jul 4];16(2):145-58. Available from: http://resjournal.kku.ac.th/abstract/16-2-145.pdf. (In Thai)

Rajamangala University of Technology Isan. Overall equipment effectiveness [Internet]. 2006 [cited 2019 Jul 4]. Available from: https://www.rmuti.ac.th/faculty/production/ie/ html/Oee.htm (In Thai)

Mahidol University. Volume and temperature relationship [Internet]. 2019 [cited 2019 Jul 4]. Available from: https://il.mahidol.ac.th/e-media/ap-chemistry2/gases/web/link/charlelaw.htm (In Thai)

Rattanapanon N. Unit of energy [Internet]. 2019 [cited 2019 Jul 4]. Available from: http://www. foodnetworksolution.com/wiki/word/6967/หน่วยของพลังงาน (In Thai)

Khayal O. Heat and mass transfer fundamentals [Internet]. 2017 [cited 2019 Jul 4]. Available from: https://www.researchgate.net/figure/1-Thermal-conductivity-values-for-various-

materials-at-300-K_tbl1_318456109

Feldman D, Barbalata A. Synthetic polymers: technology, properties, applications [Internet]. London, UK: Chapman & Hall; 1996 [cited 2019 Jul 4]. Available from: https://books. google.co.th/books?id=CNq2zE0JHr8C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

Downloads

Published

2020-09-01

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)