การศึกษาผลกระทบจากแรงดันเกินที่เกิดขึ้นบนระบบกราวด์กริดรูปแบบ Rectangular ซึ่งมีแท่งหลักดินแบบกระจายของสถานีไฟฟ้าแรงสูง

Authors

  • กรุง ลือวัฒนา อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

Keywords:

Ground grid system, High voltage substation, fault current, Overvoltage

Abstract

This research aimed to study the effects of overvoltage that occurring on the rectangular ground grid system of high voltage substation, of which ground rods were distributed in mesh pattern according to the IEEE 80-2000 standard. Since the electrical power seriously needs stable transmission and distribution systems, especially for high voltage substations, which require great effectiveness from these systems. If there is any incident of high level of fault current within the voltage substation, the effective ground grids will transfer such fault current to the ground soil quickly; otherwise, this may cause reverse flow of overvoltage to the substation that may harm the equipment or people residing inside. Therefore, this research created rectangular ground grids of 3 different sizes, including 9×15 m2, 18×30 m2, and 27×45 m2, but all had the same important parameters and level of fault current which also injected to the same spots. This model was simulated to reveal the consequences of the incidences that fault current occurring on the ground grid system at different spots and to compare with the calculated ground potential rise (GPR). The knowledge from this study can be beneficial for the future design of effective ground grids for high voltage substations.

Downloads

Published

2020-05-06

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)