ผลกระทบของสารเบนโทไนท์ต่อค่าการซึมผ่านของดินทรายผสมซีเมนต์

Main Article Content

สุธี ปิยะพิพัฒน์
ศุภสิทธิ พงศ์ศิวะสถิตย์
กำธรเกียรติ มุสิเกต

Abstract

The method of constructing the continuous soil-cement walls into the soil deposit using mechanical soil-mixing technology has been used widely in the engineering practice for the purposes of excavation support and ground water control. However this method cannot be employed into the sand deposit for the purposes of waterproof structure due to high water seepage. Thus, this research aimed to discover the method to reduce the water seepage of stabilized sandy soil by adding a bentonite admixture. The effects of bentonite on the hydraulic conductivity of stabilized sandy soil have been examined. It has been confirmed that the increase of bentonite reduced the hydraulic conductivity of stabilized sandy soil significantly. Based on the testing results, the explicit equation for estimating the hydraulic conductivity has been proposed as an exponential function of cement content (C) and bentonite content (B). The validity of the method has been checked using the experimental results. The proposed method can be used to estimate the hydraulic conductivity of sandy soil mixed cement and bentonite for the purpose of waterproof retaining wall design.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)