ผลของความสูงและวัสดุของแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาที่มีผลต่อการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

Authors

  • สรวิศ สอนสารี อาจารย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก 65000

Keywords:

Solar collectors, Compound Parabolic Concentrator (CPC)

Abstract

The purpose of this research was to study the effect of height and material of compound parabolic concentrator for solar hot water production. The study compares 3 types of materials which are Aluminum, Galvanized, and Stainless sheet. By designing the high of the solar reflector (Compound Parabolic Concentrator (CPC)) to have 3 different heights as follows: 8.68 (higher than evacuated tubes), 5.68 (same level as evacuated tubes), and 2.84 cm (lower than evacuated tubes). The study indicated that the Galvanized sheets with a reflector height of 2.84 cm will be most suitable because it was the lowest cost per thermal energy of 1.28 Baht/Wth. The solar collectors can produce the hot water temperature of 62.35 °C, the amount of heat rate is 50.04 Wth and the thermal system efficiency is 39.16%.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-01-09

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)