การจัดตั้งกิจกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อการจราจรระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้า

Authors

  • ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • อดิสรณ์ พงษ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • ธิดารัตน์ ลือดารา วิศวกรรมการจัดการตารางเวลา, บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน), 181 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Keywords:

Del-Phi Technique, Statistical method, Risk Activity, Metropolitan Rapid Transit

Abstract

The construction projects remain one of the most hazardous projects. Nowadays, in Thailand, public infrastructure projects are growing every day. The Mass Rapid Transit system project is one of the public infrastructure projects that the government has continuously developed. Risk activities in construction work are part of a construction project that is causing harm to occupational injuries and fatalities. Thus, this research aims to identify and analysis the risk activities which affect the traffic during construction of Metropolitan Rapid Transit project using the Metropolitan Rapid Transit Orange Line project as the case study. The data was collected by structural interviews with Del-Phi technique from all 10 personnel of the Metropolitan Rapid Transit Orange Line. After that, the data was analyzed for risk level and its category by Statistical methods. The findings of case study showed that there was only one activity which had the highest level of risk (Mdn ≥ 5, IR = 0).  Moreover, there were eight activities which had a high level of risk (4 ≤ Mdn ≤ 4.5, 0 ≤ IR ≤ 1). Furthermore, there were three activities which had a low level of risk (Mdn = 3, IR = 0).  Finally, these risk activities can be used for preventive workface planning (PWFP) in the MRT construction project for the personnel in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Awolusi IG, Marks ED. Safety activity analysis framework to evaluate safety performance in construction. Journal of Construction Engineering and Management 2017;143(3):05016022.

Alomari KA, Gambatese JA, Tymvios N. Risk perception comparison among construction safety professionals: Delphi perspective. Journal of Construction Engineering and Management 2018;144(12):04018107.

Karakhan A, Gambatese J. Hazards and risk in construction and the impact of incentives and rewards on safety outcomes. Practice Periodical on Structural Design and Construction 2018;23(2):04018005.

Bansal VK. Application of geographic information systems in construction safety planning. International Journal of Project Management 2011;29(1):66-77.

Bhutani R, Ram S, Ravinder K. Impact of metro rail construction work zone on traffic environment. Transportation Research Procedia 2016;17:586-95.

Raju N, Arkatkar S, Joshi G. Effect of construction work zone on traffic stream parameters using vehicular trajectory data under mixed traffic conditions. Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems 2020;146(6):05020002.

Khosravi M, Kähkönen K. Management and planning under complexities of metro construction. Procedia Economics and Finance 2015;21:415-21

Realist Solution. MRT Orange line [Online]. 2018 [cited 2019 Oct 29]. Available from: http://www.realist.co.th/blog/รถไฟฟ้าสายสีส้ม/ (In Thai)

Rovinelli RJ, Hambleton RK. On the use of content specialists in the assessment of criterion-referenced test item validity [Internet]. 1976 [cited 2019 Oct 29]. Available from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED121845.pdf.

Patel DA, Jha KN. Developing a process to evaluate construction project safety hazard index using the possibility approach in India. Journal of Construction Engineering and Management 2017;143:04016081.

Shrestha KK, Shrestha PP. Change orders on road maintenance contracts: causes and preventive measures. Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction 2019;11(3):04519009.

Mangnormake V, Charnwasununth P, Aksorn P. Risk identification and analysis of airport construction project in Lao PDR case study: Nongkhang airport construction project. KKU Research Journal (Graduate Studies) 2017;17(4):36-48. (In Thai)

Cronbach LJ. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika 1951;16:297-334.

Deng X, Low SP, Li Q, Zhao X. Developing competitive advantages in political risk management for international construction enterprises. Journal of Construction Engineering and Management 2014;140(9):04014040.

Naderpour H, Kheyroddin A, Mortazavi S. Risk assessment in bridge construction projects in Iran using monte carlo simulation technique. Practice Periodical on Structural Design and Construction 2019;24(4):04019026.

Kortana T. The relationship between the efficiency of risk management and the balanced performance of SME businesses in Bangkok's district. The Journal of Industrial Technology 2018;14(3):106-15. (In Thai)

Ding LY, Yu HL, Li H, Zhou C, Wu XG, Yu MH. Safety risk identification system for metro construction on the basis of construction drawings. Automation in Construction 2012;27:120-37.

Vorapongsathorn T. Population, samples and sample size for research. Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health 2018;41(1):11-22.

Downloads

Published

2020-09-01

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)