ผลของภาระการบรรทุกผู้โดยสารต่อปริมาณการปล่อยสารมลพิษของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง

Authors

  • ศิริพล ทองอ่อน อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
  • ชัยยศ ดำรงกิจโกศล อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800

Keywords:

Air Pollutants, TIS 2540-2554 Test, Passenger Load Effect, Passenger Car

Abstract

The objective of this research is to study the influence of passenger load on the emissions of passenger car (not more than 7 passengers). The 1,200 cc vehicle was installed on the chassis dynamometer and exhaust gas analyzer to test the emissions according to Thai Industrial Standard, TIS 2540-2554 in the two conditions of 1) a driver with no passenger (total load 60 kg) and 2) a driver with three passengers (total load 240 kg). The research results showed that the amount of NOX was decreased while the amount of CO and THC was increased. Moreover the amount of CO was exceed the TIS emission standard when the passenger load added.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Avinash KA, Pravesh CS, Jai GG, Chetankumar P, Rajesh KP. Unregulated emissions from a gasohol (E5, E15, M5, and M15) fuelled spark ignition engine. Applied Energy 2015;154:732-41.

Alabi IO, Olaiya KA, Kareem MO, Olalekan AI. Comparative analysis of exhaust gases obtained in S.I and C.I of an internal combustion engine. Archives of Applied Science Research 2015;7:40-8.

World Health Organization. IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to human: diesel and gasoline engine exhausts and some nitroarenes. Lyon: IARC; 1989.

Thai Industrial Standards Institute. TIS 2540-2544: Positive ignition engine vehicles safety requirements emission from engine level 8. 2011. (In Thai)

Department of Land Transport. Statistic of registered vehicle in Thailand. [Internet]. 2019 [cited 2020 Mar 11]. Available from: https://web/dlt.go.th/statistics

Hasan AO, Abu J. An emissions reduction of regulated and unregulated hydrocarbon, gases in gasoline bi-mode SI/HCCI engine by TWC converter. Journal of Applied Mechanical Engineering 2016;5(5):1-4.

Wenhao C, Chun X, Lei Z, Kerang M, Jie T, Junhua F, et al. An experimental study on combustion and particulate emissions characteristics on a dual-injection gasoline engine. Applied Thermal Engineering 2019;156:722-9.

Wenjun Z, Tamilselvan P, Zilong L, Yong Q, Yanzhi Z, Qian W, et al. Combustion and emission characteristics of gasoline/hydrogenated catalytic biodiesel blends in gasoline compression ignition engines under different loads of double injection strategies. Applied Energy 2019;251:1-12.

Wei L, Cheung CS, Ning Z. Effects of biodiesel-ethanol and biodiesel butanol blends on the combustion performance and emissions of a diesel engine. Energy 2018;155:

-70.

Greenhouse Gas Balance of Bioenergy System. NOX Emissions [Internet]. 2018 [cited 2019 Sep 9]. Available from: https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/nox-emission/pdf.

Downloads

Published

2020-09-01

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)