การพัฒนาราสป์เบอร์รีพายสำหรับควบคุมระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว

Authors

  • นนท์ ปิ่นเงิน อาจารย์, สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
  • พูนพัฒน์ พูนน้อย อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

Keywords:

Control System, Raspberry Pi, Temporary Immersion Bioreactor

Abstract

In this research, a Raspberry PI-based Controller was developed for Temporary Immersion Bioreactors (TIBs), which have been widely used for plantlet micropropagation. Users can easily control TIBs by using a web application developed by JavaScript and PHP language. The application can be accessed via a web browser on any smart phones or computers connected to the Raspberry PI with Wi-Fi. A controlling program installed on the raspberry PI was developed with Phyton. The program can send and receive working conditions to/from users. It is also able to simultaneously control liquid-medium transfer in 4 groups of TIBs throughout a 6-week period. Each group of TIBs may contain numerous 0.7-liter TIBs. The Raspberry PI-based Controller can be used for plantlet micropropagation with TIBs.

Downloads

Published

2020-01-09

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)