การจำลองสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของคลินิกอายุรกรรมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาสารคาม

Authors

  • พูนธนะ ศรีสระคู อาจารย์, สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ 31000
  • กฤต จันทรสมัย อาจารย์, สาขาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

Keywords:

Simulation, Average waiting time

Abstract

In this research, the service efficiency of the Medicine Clinic at outpatient building, Mahasarakham hospital was investigated using simulation technique. The aim was to reduce average waiting time of clients. Based on the collected data, the three guidelines for the improvement were decided; number of pressure monitoring, start time and number of doctor. The Arena programming software was used to simulate a service system. It was found from the simulation that the addition of two doctors in service system showed the best improvement. The average waiting time of clients could reduce from 344 to 235 min or about 31.40 % reduction.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-01-09

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)