ปัจจัยที่มีผลต่อการเชื่อมเสียดทานแบบกวนต่างความหนาของอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งของแข็งต่างชนิดระหว่าง 2024 กับ 7075

Authors

  • วรพงค์ บุญช่วยแทน อาจารย์, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  • รอมฎอน บูระพา อาจารย์, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  • วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ อาจารย์, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Keywords:

Friction Stir Welding, Tailor Weld Blanks, Aluminum Casting Semi-Solid Metal, Dissimilar Joint

Abstract

Friction stir welding in tailor weld blanks of dissimilar joint, semi-solid castings, suitable for applications in the aerospace industry. Due to weight loss and lower production costs. This research uses materials made of aluminum semi-solid cast 2024, thickness 4 mm and aluminum semi-solid cast 7075, thickness 6 mm under rotation speed 1320-2200 rpm and welding speed 80-160 mm/min in to study the welding factors affecting macrostructures, microstructure, tensile strength and hardness. The results showed that increasing the rotation speed increases the tensile strength to be reduced and increasing the welding speed faster will result in lower tensile strength values. The stir zone grain area is fined with the increase in heat and plastic deformation. The maximum tensile strength is 215.52 MPa at the rotation speed of 1750 rpm, welding speed at 160 mm/min and the maximum hardness of the SZ area obtained from the experiment is 135.0 HV0.1 at the rotation speed of 1320 rpm and welding speed of 120 mm/min.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-01-09

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)