ขีดจำกัดการเผื่อปริมาณเหล็กเสริมโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเทคนิคแบบจำลองสารสนเทศอาคาร

Authors

  • วรรธนะ ประภาภรณ์ อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  • ภูมิใจ บุญรัตน์ นักศึกษา, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  • ปฏิรพ ตะพานทอง นักศึกษา, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  • เกียรติภูมิ แก้วมุงคุณ นักศึกษา, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

Keywords:

Steel reinforcement, Building Information Modeling, Quantities take off, Linear Regression model

Abstract

Regarding the constructional guideline in Thailand, the government sector basically has its own way for material quantity reservation following the Comptroller General's Department; whereas, it is necessary to look at the operational level to see more detailed guidelines and regulations specifically defined by an organization such as Department of Highway or Royal Irrigation Department. These are differently defined especially for the budget or cost estimation that is the key to establish the cost control mechanism that indicates working performance and quality. Indeed, total cost for cost management of structural construction material is as high as 60% and cost more than 20% is the quantity of reinforcement work. Consequently, this study aimed to investigate: 1) the relationship between concrete quantity and the reinforcement for concrete structure classified by types of the reinforcement; and 2) the quantity reservation percentage classified by types of the reinforcement. The study outcome revealed that the reinforcement reservation percentage was notably high and different by types of the reinforcement: 1) 6mm-Diameter Round Bars Steel (RB6) was 26.05%; 2) 9mm-Diameter Round Bars Steel (RB9) was 7.61%; 3) 12mm-Diameter Deformed Bars Steel (DB12) was 4.54%; and 4) 16mm-Diameter Deformed Bars Steel (DB16) was 3.11%.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-01-09

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)