ความคงทนของสีและการต้านรังสียูวีของผ้าไหมย้อมชานอ้อย

Authors

  • พีรวัส คงสง อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ. สุรนารายณ์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000
  • มาหามะสูไฮมี มะแซ อาจารย์, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1 ถ. ราชดำเนินนอก ต. บ่อยาง อ. เมือง จ. สงขลา 90000

Keywords:

natural dyes, sugar cane bagasse, colour fastness, silk, UV protection

Abstract

Dyeing of silk fabrics using sugar cane bagasse with ferric chloride (FeCl3), alum (AlK(SO4)2.12H2O) and salt (NaCl) as mordant. The colour fastness to washing, water, perspiration, light, crocking and hot pressing of the dyed samples was determined according to American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC) test methods. In this study the UV-protection properties were investigated on silk fabrics. Transmittance measurements were used to calculate the ultraviolet protection factor (UPF). The chemical functional groups of the dyes that were characterized by using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). Silk fabric dyed with sugar cane bagasse had a shade of grey, while those mordanted with ferric chloride and alum of black grey colour shade. Our results revealed that colour fastness to washing, water, perspiration, crocking and hot pressing were good level, whereas the colour fastness to light was fair level. The UV protection characteristics were also excellent protection. These extracts gave polyphenol and tannin. Therefore, it was suggested that sugar cane bagasse dye has the potential in producing functional dyes that could be imparted into the silk dyeing natural colourant system.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-01-09

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)