วิธี COMSOAL สำหรับการจัดสมดุลสายการประกอบเพื่อลดเวลาศูนย์เปล่า

Authors

  • พูนธนะ ศรีสระคู อาจารย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  • กฤต จันทรสมัย อาจารย์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Keywords:

Assembly line balancing problem, Idle Time, Heuristics method

Abstract

This paper presents a computer method of sequencing operations for assembly line (COMSOAL). Two COMSOAL methods, i.e. 1) selecting maximum work station time (Maximum-COMSOAL) and 2) selecting minimum work station time (Minimum-COMSOAL), were used for solving the assembly line balancing problem. The objectives of this study were to minimize idle time, the cycle time of production and the precedence of tasks. The data set used in this study obtained from Armin Scholl (1993), totally 13 problems, each with different cycle time. The results were then compared with the longest operation time method (LOT), the most following tasks method (MFT), the ranked positional weight method (RPW), the shortest operation time method (SOT) and the fewest following tasks method (FFT). The results showed that the Maximum-COMSOAL method provided lower average of Idle Time for the Minimum-COMSOAL compared to the other heuristics methods.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-09-06

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)