การพัฒนาการป้องกันฟอลต์และเฝ้าติดตามมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำชนิด 3 เฟส ด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Authors

  • สิริวิช ทัดสวน อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
  • ประสิทธิ์ สุขเสริม อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160

Keywords:

Fault, Induction motor, Internet of thing, Monitoring system

Abstract

This research developed a fault protection and monitoring of three-phase induction motor with internet of thing. The purposes of this research are to decrease difficulties and to increase convenient of monitoring system and to protect the three–phase induction motor. The designed and implemented of the voltage sensor range is at 0-260V, current sensor range is at 0-5 A, speed sensor range is at 0-1,490 rpm, and temperature sensor range is 0-150 °C, used ESP8266 microcontroller include with Wifi 2.4 GHz module for processing, operating  control and communication with Cloud server of Netpie. Motor control can be controlled either in the control box or remote mode by using a smartphone, tablet or computer. Then data of all parameters were recorded to Cloud server of Netpie. In the event of a fault with the motor The MCU ESP8266 will stop the motor system and sending data about the type of abnormalities to Cloud server. The test data of the fault protection and monitoring of three–phase motor with internet of thing set indicate a well operation and satisfactory results.

Downloads

Published

2019-09-06

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)