พฤติกรรมกลไกภายในระหว่างอวน HDPE กับดินทรายด้วยเครื่องทดสอบการเฉือนตรงขนาดใหญ่

Authors

  • กฤษณะ ผังดี นักศึกษาปริญญาโท, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 39 หมู่ 1 ถนนรังสิตนครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
  • ศุภสิทธิ พงศ์ศิวะสถิตย์ อาจารย์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 39 หมู่ 1 ถนนรังสิตนครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
  • สุธี ปิยะพิพัฒน์ อาจารย์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 39 หมู่ 1 ถนนรังสิตนครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

Keywords:

interaction behavior, reinforced materials, finite element method, fishnet

Abstract

The fishnet made by High Density Polyethylene or HDPE used widely in the fishing industry was studied the possibility for introducing as a material for tensile reinforcement of soil deposit. This fishnet can be a fiber which is sustainable into nonwoven geogrid for various geotechnical engineering applications especially the embankment construction. The 7 types of fishnet used for this study were investigated experimentally. Large scale direct shear test was carried out for investigating the interaction behaviors between fishnet geogrid and sand. Locally available silty sand was used as a backfill material in the experiments. The sand was dried by the oven for 24 hours before testing. The sand backfill materials were under different normal confining pressures of 0.28, 0.56, and 1.12 ksc which cover the range of possible applied confining pressures in the field applications. The efficiency of fishnet geogrid was find out in term of the interaction coefficient (Rinter). As results, the friction angle between the fishnet and sand is 26.35o. The Rinter value is about 0.58. Then, the Rinter values were investigated by the finite element method. It was found that if the Rinter values were about 0.55 – 0.65, the measurements were fit with the FEM results significantly. So, the Rinter values of 0.58 can be used to design the sand deposit reinforced by fishnet.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-09-06

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)