ความสามารถในการดูดซับลิกนินด้วยเถ้าลอยชานอ้อย

Authors

  • ฐิตินันท์ ป้องนาม อาจารย์, สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น,150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • วรวิทย์ โพธิ์จันทร์ อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 199/19 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • อนุชาติ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 199/19 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000

Keywords:

Adsorbent lignin, Bagasse fly ash, Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy, Langmuir and Freundlich’s equation

Abstract

The purpose of this study is to study the ability of lignin absorption that was contaminated due to the example of waste water of paper industry that uses bagasse fly ash. From the waste water example, the main characteristic is brown color which was affected by lignin, tannin, humic and fulvic and all of these mixed in the water so it greatly affected the shade of water to be too dark out of standard. After adsorption isotherm testing by equation of Langmuir and Freundlich’s and analyzing the absorption by using Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy, found that the correlation coefficient (R2) of equation of Langmuir and Freundlich is 0.94 and 0.97 subsequently. Considering 1/n value, found that there is more than 1 value and it means that it can absorb extremely on the surface and qm has a negative value. The result of equation of Langmuir testing is not true and the result of analyzing of absorption by using Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy found that the light Intensity of waste water that is absorbed with bagasse fly ash has tendency to decrease. From this test, it can conclude that bagasse fly ash can absorb lignin in waste water and the adsorption behavior has physical tendency to be as the isotherm of Freundlich’s which is the constant absorption.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-09-06

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)