แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบตัวยู ประเภทที่ 1

Authors

  • พูนธนะ ศรีสระคู อาจารย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  • กฤต จันทรสมัย อาจารย์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Keywords:

U-shaped assembly line balancing problem, Mathematical Model

Abstract

This paper presents a mathematical model for solving the U-shaped assembly line balancing problem of type 1. The objectives of this study were to minimize the number of workstations, the cycle time of production and the precedence of tasks. The data set used in this study obtained from Armin Scholl (1993), totally 13 problems with 7-53 tasks, each with different cycle time. The Lingo V.11.0 was used to find the optimal solution. It was found that this program could solve problems and provided less number of workstations for 7 problems, approximately 9%, compared to the results from Armin Scholl. Seventy-four problems, about 84%, had equal number of workstations and six problems, approximately 7%, could not be solved.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-01-07

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)