การเปรียบเทียบผลการออกแบบเสริมผิวทางโดยเครื่องมือทดสอบภาคสนาม

Authors

  • ธรรมมา เจียรธราวานิช ผู้ช่วยอธิการบดี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • สุวิมล เจียรธราวานิช ประธานหลักสูตร, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปวิทยาและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Keywords:

Light Weight Deflectometer, Falling Weight Deflectometer

Abstract

This research about comparison of pavement design from field testing by Light Weight Deflectometer (LWD) and Falling Weight Deflectometer (FWD). Used in road work to find the leaning of the road. It is part of the Royal Route Development. The test equipment was tested on Highway 344 (Chonburi - Banbung). In normal maintenance work, the structural condition of the track must be assessed with the impact crimp. It works by releasing the weight on the surface. The results are difference of percentage maximum is 56.78 % at station 8 and difference of percentage minimum is 0.19 % at station 11. Factors that effect the road test are: The weight loss pad deflectometer (FWD) is 750 KPa and the Light Weight Deflectometer (LWD) tool is 10 KPa.

Downloads

Published

2019-01-09

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)