การศึกษาเชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบสนประดิพัทธ์ผสมถ่านหินลิกไนต์

Authors

  • อนุวัตร ศรีนวล อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  • อัมพวัลย์ ชัยนาวา นักวิจัย, สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

Keywords:

Fuel Briquettes, Sodium Hydroxide

Abstract

This research aims to study the optimistic ratio between lignite powder and dried casuarina  junghuhniana miq. leaf to make compound briquettes. The briquettes were made to have 3.5 cm outside diameter, 10 cm inside diameter and 10 cm long. Lignite powder and dried casuarinas leaf were blended using sodium hydroxide solvent with concentration of 0%, 1%, 3%, 5% and 7% w/v respectively. The ratios between lignite power and dried casuarina  junghuhniana miq. leaf implemented in this study were 100:0, 90:10, 70:30 and 50:50 w/w. The physical properties of the briquettes focused in this study are compressive strength, density, shatter index, calorific value and thermal efficiency. The results showed that the ratio of 70:30 with 1% concentrate solvent was found to produce output corresponding to the Thai Community Product Standard. It gives 5,322.25 cal/gram calorific value, density of 0.78 gram/cm3, 0.46 shatter index and compressive strength of 0.83 Mpa. In addition, it was found that the briquettes obtained from this ratio were set on fire easier than those with the ratios of 90:10 and 50:50. It was found to produce the medium high orange flame with burning period of 74 minutes and burning calorific value of 643.01 cal/gram. After burning, ash content was found to be 31.44% and thermal efficiency of 34.62 %

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-01-07

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)