การประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างภายใต้ การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

Authors

  • เอกชัย ตรีทอง นักศึกษาวิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต, สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • อภิชาต ประสิทธิ์สม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Keywords:

risk assessment, construction project implementation, local administration

Abstract

The objectives of this research were to assess the risk at the likelihood level and the impact level affecting construction project implementation of Local Administrative Organizations in Pathio District, Chumphon Province and to propose the guidelines for controlling these risks. The 2 groups of research samples were 20 employers (government) and 42 employees (contractor). The research tool was a 5-level rating scale questionnaire. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation and the analysis results were then used for risk analysis and ranking. The research results revealed that the assessment of risk in construction project implementation of Local Administrative Organizations in the aspect of budget, the employees’ likelihood risk and impact risk were at a low level, that in the aspect of work quality, employers’ likelihood risk and impact risk were at a low level, and that in the aspect of implementation time period, both employers’ and employees’ likelihood risks and impact risks were at a low level. And, for the guidelines for controlling the risk in construction project implementation of Local Administrative Organizations there should be a construction planning meeting to be able to actually work before construction by studying and examining construction plan and disbursement requirements, checking the materials properly, checking the qualifications of the contractors, inspecting transportation of materials used in construction, and  coordinating agencies concerned before proceeding construction. Additionally, climate change should be monitored with the Department of Meteorology to prepare drainage and water protection systems in the construction area.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-09-08

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)