การประเมินผลิตภาพแรงงานในงานฉาบปูนผนังภายในอาคาร

Authors

  • สุนันท์ มนต์แก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร.
  • ไพศาล สุขสม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถนนสามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Keywords:

plastering, labour, wall

Abstract

The purpose of this research is to study labour productivity rating in plastering of interior wall by studying 2 construction projects in Bangkok. Two methods of labor productivity are used in this study: (1) direct labor production technique and (2) field rating technique. The direct labor productivity technique of Project A and B are 1.38 m2/person/hr and 1.19 m2/person/hr, respectively. By field rating technique, Project A and B have productivity of 77.75 % and 73.75 %, respectively. The limit of errors are 4.08 % and 4.31 %, respectively at 95 % confidence level. The result was to know the efficiency of the labour productivity. In order to find a way to productivity improvement labor to continue.

Downloads

Published

2018-09-08

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)