การศึกษาประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม p, Ewma และ Isrt p ewma

Authors

  • ชัชฎาภา ดีวุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพรระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • เปรมพร เขมาวุฆฒ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Keywords:

Fraction nonconforming control charts, Type I error, Average Run Length

Abstract

The objective of this research evaluation of the performance of fraction nonconforming control charts, such as p chart, Ewma chart and Isrt p ewma chart. The standard fraction nonconforming (p0) considered are 0.04, 0.06, 0.08 and 0.1. The shift of fraction nonconforming (δ) are 0.0, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0 and 2.0. Sample sizes (n) are 50, 100, 200 and 300. For each studied situation, two criteria were used to decide: Type I error and Average Run Length (ARL1). The results of this study were as follows: p chart has the most efficient in the case of n = 300 and δ = 2.0. For Ewma chart and Isrt p ewma chart the most efficient in the case of all p0, when δ = 2.0 and n = 300 and 50 respectively.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-09-08

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)