มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมวารสารวิชาการฯ ดังนี้

สำหรับบุคคลภายนอก  : 

อัตราค่าธรรมเนียม  4,500 บาท

สำหรับบุคคลภายใน (นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)  :

อัตราค่าธรรมเนียม  3,500 บาท

สำหรับบุคคลภายใน (บุคลากรสายวิชาการ / สายสนับสนุน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญให้เขียนบทความ)  :

ไม่เก็บค่าธรรมเนียม

อ้างอิงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามลิ้งค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1cq64rQ_v1Lx2R6dehVEADJu866g-p7Jx/view