Contact

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055 416601-20 ต่อ 1642 หรือ 061 2692552
ISSN 2985-2986 (Online)

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Phone +66612692552

Support Contact

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงศ์
Phone +66612692552