ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ

Authors

  • สุเทพ การุณย์ลัญจกร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

Downloads

How to Cite

การุณย์ลัญจกร ส. (2013). ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ. Creative Science, 4(8), 185–188. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9954