ชุดผลลัพธ์ตัวเลขมหัศจรรย์ 1-0-8-9 The result set arithmancy 1-0-8-9

Authors

  • Ekkachai Benjarak

Keywords:

ตัวเลขมหัศจรรย์, 1-0-8-9, การหาร

Abstract

งานวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างและขยายทฤษฎีบทเกี่ยวกับเกม 1-0-8-9 โดยพิจารณาตัวเลขตั้งแต่ 3 หลักขึ้นไป  ที่กระทำตามขั้นตอนเกม 1-0-8-9 และนำมาสลับที่กันในหลักที่  และหลักที่  เมื่อ  กับ  ต้องมีผลต่างมากกว่า 1 แล้วได้ผลลัพธ์คือ  นอกจากนี้ได้ศึกษาตัวเลขตั้งแต่ 2 ถึง 25 ที่หารผลลัพธ์  ลงตัวและไม่ลงตัว ผลที่ได้จากการวิจัย ได้ทฤษฎีบทใหม่ และผลลัพธ์ของจำนวนจาก 2 ถึง 25 ที่หาร  ลงตัวและ ไม่ลงตัว

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Benjarak, E. (2016). ชุดผลลัพธ์ตัวเลขมหัศจรรย์ 1-0-8-9 The result set arithmancy 1-0-8-9. Creative Science, 8(2), 240–248. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/63589

Issue

Section

Research Article