Announcements

ประกาศอัตราค่าพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

2019-03-01

 วารสาร SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY ขอแจ้งการจัดเก็บค่าพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยจัดเก็บในอัตรา 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)  ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม)

          ชื่อบัญชี   มหาวิทยาลัยเอชียอาคเนย์

          เลขที่บัญชี   191-0-17882-9