ประกาศเปิดรับบทความ.02_.png

“Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST)” ขอเชิญชวนท่านส่งบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 21 (2565) ทั้งนี้ สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้-31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน