ประกาศปรับรูปแบบ Template ของบทความ

2021-03-03

      ประกาศปรับแบบฟอร์ม-25.png

ประกาศปรับรูปแบบ Template ของบทความที่ประสงค์ส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารวิจัย มทร.ธัญบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI (อ่านต่อ...)

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มทร.ธัญบุรี

2020-02-04

โปสเตอร์รับ_63.1_8.png

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มทร.ธัญบุรี ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้-30 เมษายน 2563

Research Article Template

2019-08-02

นักศึกษา อาจารย์และนักวิจัย ที่ประสงค์ส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ 

          gif.latex?\bullet แบบฟอร์มบทความ JR-RMUTT-TH

          gif.latex?\bullet แบบฟอร์มบทความ JR-RMUTT-EN

เปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิง

2019-08-02

ขอเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิงเอกสารของวารสารฯ มาใช้ระบบ Vancouver style โดยเริ่มใช้การอ้างอิงระบบนี้ในวารสารปี 2019 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการอ้างอิงแบบเรียงตัวเลขตามลำดับการใช้งาน (อ่านต่อ...)

Vol. 20 No. 1 (2021): January-June

Published: 2021-02-03

Development of Smart Farms in Greenhouses through the Embedded System

Pavannaphat Srisongmuang, Channarong Srisongmuang, Sumana Budsabok, Chutikan Homsup

21-29

Development of Healthy Brownie from Three Colored Beans

Suwaphanee Boonsean, Nutsima Boonbai, Sumana Poonyim, Auntisorn Sirisubjareon, Peerapong Ngamnikom, Siriluck Surin

30-39

Development of Stakeholder Data Management System

Suban Lertnawapan, Suchai Thanawastien

68-78

Sensory Characteristics of Soybean Breads and Marigold (Tagetes erecta L.) Breads

Nattakit Paresithanarak, Nareeya Thanakornvises, Narisara Luengprapha, Kamonnet Boonwitian, Nutthaya Srisuvor

114-122

View All Issues