ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 21 (2565)

2021-07-23

ประกาศเปิดรับบทความ.02_.png

“Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST)” ขอเชิญชวนท่านส่งบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 21 (2565) ทั้งนี้ สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้-31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

ประกาศเปลี่ยนชื่อวารสาร

2021-06-17

   ประกาศเปลี่ยนชื่อวารสาร45.png

          วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปลี่ยนชื่อเป็น “Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST)” ตั้งแต่ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป หรือตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้สามารถก้าวสู่การเป็นวารสารนานาชาติ

ปิดรับบทความสำหรับวารสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2

2021-05-11

      กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอปิดรับบทความที่ประสงค์ส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-ธันวาคม 2564) เนื่องจาก...(อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศปรับรูปแบบ Template ของบทความ

2021-03-03

      ประกาศปรับแบบฟอร์ม-25.png

ประกาศปรับรูปแบบ Template ของบทความที่ประสงค์ส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารวิจัย มทร.ธัญบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI (อ่านต่อ...)

Vol. 20 No. 2 (2021): July-December

Published: 2021-09-24

Build-up Factors and Fast Neutron Properties of Some Plastic and Polymer for Shielding Materials: A Simulation

Sunantasak Ravangvong, Punsak Glumglomchit, Thatchapol Hudsathapun, Narawich Mitdee, Teerawatch Ngodngam, Kittisak Sriwongsa, Chumphon Khobkham

47-56

Study of Heat Transfer Throughout the Inverse Temperature Phenomena

Navaphon Traiphunvanich, Somsak Vongpradubchai, Phadungsak Rattanadecho

70-87

View All Issues