ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สำหรับสวนปาล์มน้ำมัน

ผู้แต่ง

  • ชนมภัทร โตระสะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, ปาล์มน้ำมัน, เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างต้นแบบ ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่นำไปประยุกต์ใช้งานในสวนปาล์มน้ำมัน การออกแบบและสร้างระบบควบคุมการรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติใช้โหนดเอ็มซียู อีเอสพี 32 (NodeMCU ESP32) เป็นตัวควบคุมการทำงานหลักที่ทำงานร่วมกับเซนเซอร์วัดค่าความชื้นในดิน เพื่อนำค่าความชื้นในดินที่วัดได้มาใช้ในการควบคุมการเปิดปิดโซเลนอยด์วาล์ว (Solenoid valve) ในโหมดการทำงานอัตโนมัติ (Automatic) สำหรับจ่ายน้ำผ่านทางสปริงเกลอร์ (Sprinkler) ที่ติดตั้งภายในสวนปาล์มน้ำมัน นอกจากนี้ระบบควบคุมการรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติยังสามารถควบคุมการทำงาน และแสดงค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ธาตุไนโตรเจน (Nitrogen) ธาตุฟอสฟอรัส (Phosphorus) ธาตุโพแทสเซียม (Potassium) ความชื้นและอุณหภูมิในดินที่เซนเซอร์วัดได้ผ่านแอปพลิเคชันบลิ้ง (Blynk) บนสมาร์ทโฟน การทดสอบระบบรดน้ำอัตโนมัติกับระบบจ่ายน้ำด้วยสปริงเกลอร์จำนวน 22 หัว ที่สามารถกระจายน้ำเป็นวงกลมรัศมีประมาณ 5 – 7 เมตรต่อหัว ครอบคลุมพื้นที่ 3,150 ตารางเมตร สามารถใช้รดน้ำให้กับต้นปาล์มน้ำมันประมาณ 30 ต้น และพริกไทยที่ปลูกแทรกระหว่างแนวต้นปาล์มน้ำมันประมาณ 45 กระถาง ระบบควบคุมการรดน้ำสามารถควบคุมการเปิดปิดโซเลนอยด์วาล์วจ่ายน้ำได้ถูกต้องร้อยละ 100 ทั้งการทำงานแบบอัตโนมัติและแมนนวล (Manual) โดยความชื้นในดินภายหลังการรดน้ำมีค่าความชื้นเฉลี่ยเท่ากันครอบคลุมพื้นที่ศึกษา

References

Manoch Sangsiri. “Blynk: IoT Platform Supporting Imagination for Innovators” [Online]. Available: https://www.scimath.org/ article-technology/item/9820-blynk-iot-platform. December 15, 2022.

AB-Maker. “App Blynk Nodemcu esp8266 (Chapter 1 What is Blynk?)” [Online]. Available: https://www.ab.in.th/article/ 68/app-. December 15, 2022.

Kanut Saema and Surachai Saejaw. “Automatic plant watering system,” Ind.B. (Technology Computer), Rajamangala University of Technology Krungthep, Bangkok, 2018.

Bunditpong Sri-amnuay, Sarawut Phangsorn, Weerasit Piticharoenporn and Pimjai Sihanam. “Design of Smart Farm System Using Internet of Things Technology for Lemons : Phetchaburi Province,” NMCCON 2019, Nakhon Ratchasima, pp. 808 – 816. March 30, 2019.

Aditya Naenae, Ekkad Pornnarahas deekul, Nuttakit Jina and Sancha Panphaeng, “Automatic garlic watering system with solar energy and controlled via smartphone,” Sci-Tech 18th, Chiang Mai, pp. 774 – 781. February 28, 2020.

Punitharaja, “Application of IoT in plant watering system,” Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, Volume 6, Issue 2, pp. 53 – 58, 2019.

S. Nalini Durga and M. Ramakrishna, “Smart irrigation system based on soil moisture using IoT,” International Research Journal of Engineering and Technology, Volume 5, Issue 6, pp. 2003 – 2007, 2018.

M. A. Al-Obaidi, M. A. Hussain Radhi, R. S. Ibrahim and T. Sutikno, “Technique smart control soil moisture system to watering plant based on IoT with arduino UNO,” Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, Volume 9, Issue 5, pp. 2038 – 2044, 2020.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-30