ข้าวเสริมธาตุเหล็กจากพืชผักพื้นบ้านเพื่อการบริโภค

Authors

  • มณฑา หมีไพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร
  • ขวัญดาว แจ่มแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร
  • นพรัตน์ ไชยวิโน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร

Keywords:

ข้าวเสริมธาตุเหล็ก, พืชผักพื้นบ้าน, วิธีการเคลือบข้าว, วิธีการแช่ข้าว, adding of iron to rice, local plants, coating, soaking

Abstract

ข้าวเสริมธาตุเหล็กจากพืชผักพื้นบ้านเพื่อการบริโภค

Author Biographies

มณฑา หมีไพร, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร

ขวัญดาว แจ่มแจ้ง, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร

นพรัตน์ ไชยวิโน, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร

Downloads

How to Cite

หมีไพร ม., แจ่มแจ้ง ข., & ไชยวิโน น. (2014). ข้าวเสริมธาตุเหล็กจากพืชผักพื้นบ้านเพื่อการบริโภค. Life Sciences and Environment Journal, 15(1), 64–75. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20041

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)