ภารกิจราชภัฏ คนของพระราชา : มหาวิทยาลัยท้องถิ่นเพื่อสืบทอดพระราชปณิธาน

Authors

  • วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

Downloads

How to Cite

ศัลยกำธร ว. (2014). ภารกิจราชภัฏ คนของพระราชา : มหาวิทยาลัยท้องถิ่นเพื่อสืบทอดพระราชปณิธาน. Life Sciences and Environment Journal, 14(1). Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17013

Issue

Section

จดหมายถึงบรรณาธิการ