Return to Article Details ภารกิจราชภัฏ คนของพระราชา : มหาวิทยาลัยท้องถิ่นเพื่อสืบทอดพระราชปณิธาน Download Download PDF