แผนภาพความดันสูญเสียการไหลของอากาศในท่อลมผ้าทอโพลีเอสเตอร์เคลือบพีวีซีอะคริลิก

Main Article Content

Kunthakorn Khaothong
Weerachai Chaiworapuek

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านเคมีสิ่งทอได้พัฒนาจนเกิดผ้าทอโพลีเอสเตอร์เคลือบพีวีซีอะคริลิกซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะต่อการนำมาใช้ในระบบส่งลม งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไหลของอากาศภายในท่อลมผ้าทอโพลีเอสเตอร์เคลือบพีวีซีอะคริลิก โดยผลการทดลองได้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับผลการจำลองทางคอมพิวเตอร์ได้เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 3.26% สำหรับค่าความดันสูญเสีย อัตราการไหล ความเร็ว และขนาดท่อลม ถูกนำมาสร้างแผนภาพความดันสูญเสียการไหลของอากาศภายในท่อลมผ้าทอโพลีเอสเตอร์เคลือบพีวีซีอะคริลิก ด้วยวิธีการลอการิทึมที่เหมาะสมกับข้อมูล (Logarithm Curve Fitting) โดยแผนภาพที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้ออกแบบระบบส่งลมจากท่อลมผ้าทอโพลีเอสเตอร์เคลือบพีวีซีอะคริลิกได้เป็นอย่างดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์

References

[1] W. F. Stoecker and J. W. Jones, Refrigeration & Air Conditioning, 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1982, pp. 88-95.

[2] Hvac Duct Construction Standards Metal And Flexible, SMACNA 006, 2006.

[3] C. Aydin and B. OzerdemSamir, “Air leakage measurement and analysis in duct systems,” Energy and Buildings, vol. 38, no. 3, pp. 207–213, 2006.

[4] K. Gladyszewska-Fiedoruk, A. B. Demianiuk, A. Gajewski, and A. Olow, “Measurement of velocity distribution for air flow through perforated plastic foil,” Energy and Buildings, vol. 43, no. 2–3, pp. 374–378, 2011.

[5] K. Khaothong, “Design and development of canvas duct for air conditioning system,” Research Report, Research and Development Institute Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 2014 (in Thai).

[6] T. Sirikuttanon and C. Vitooraporn, “Study on fabric duct design method,” in Proceedings the 28th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand, 2014, pp. 1516–1568.

[7] F. Chen, H. Chen, J. Xie, Z. Shu, C. Zhang, and Y. Hua, “Characterizing airflow through fabric air dispersion system using a porous media model,” Energy and Buildings, vol. 43, no. 2–3, pp. 665-670, 2011.

[8] F. Chena, H. Chenb, H. Wanga, S. Wanga, J. Wanga, X. Wanga, and Z. Qiana, “Parametrical analysis on characteristics of airflow generated by fabric air dispersion system in penetration mode,” Energy and Buildings, vol. 67, pp. 365–373, 2013.

[9] K. Gladyszewska-Fiedoruk, A. B. Demianiuk, and A. Gajewski, “Measurement of velocity distribution for air flow through perforated plastic foil,” Energy and Buildings, vol. 43, no. 2–3, pp. 374–378, 2011.

[10] A. Fontanini, M. G. Olsen, and B. Ganapathy subramanian, “Thermal comparison between ceiling diffusers and fabric ductwork diffusers for green buildings,” Energy and Buildings, vol. 43, no. 11, pp. 2973–2987, 2011.

[11] S. Moujaes and R. Gundavelli, “CFD simulation of leak in residential HVAC ducts,” Energy and Buildings, vol. 54, pp. 534–539, 2012.

[12] Andrzej Ambroziak and Pawel Klosowski, “Mechanical properties for preliminary design of structures made from PVC coated fabric,” Construction and Building Materials, vol. 50, pp. 74–81, 2014.

[13] K. Khaothong and W. Chaiworapuek, “Study of air flow in PVC canvas duct,” in Building Innovation, 1st ed. Nakhon pathom, Thailand, 2013, pp. 278–286 (in Thai).

[14] ASHRAE HANDBOOK FUNDAMENTALS, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers., Atlanta, GA, 2014, pp. 529–555.